Τρίτη 10 Ιουλίου 2012

Παρέμβαση ΠΟΕ-ΟΤΑ στην ΑΔΕΔΥ για τον επανακαθορισμό του επιδόματος απομακρυσμένων-παραμεθόριων περιοχών

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2012
Αριθμ. Πρωτ.: 925

Προς:
Πρόεδρο και Μέλη
της Ε.Ε. της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
Γ. Ψύλλα 2
105 57 – Αθήνα

Κοινοποίηση:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Συνάδελφοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα με αφορμή το με αριθμ. πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.48/51/οικ.13129/7-6-2012 έγγραφο του Υπηρεσιακού Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα σχετικά με τον επανακαθορισμό του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Ν.4024/2011.

Με το έγγραφο αυτό ζητείται από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να προτείνουν αιτιολογημένα και με σειρά προτεραιότητας πόλεις ή χωριά που να δικαιολογείται η αναγκαιότητα χορήγησης του επιδόματος.
Τα κριτήρια που καθορίζονται στο έγγραφο του τότε Υπηρεσιακού Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης είναι αυθαίρετα και έρχονται να υπηρετήσουν τη συνολική προσπάθεια για νέες περικοπές στις αποδοχές των εργαζομένων και ιδιαίτερα σε περιοχές που η οικονομική κρίση και η πολιτική των μνημονίων τους οδηγεί σε μεγαλύτερη οικονομική εξαθλίωση.
Επειδή το πρόβλημα αυτό δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί μεμονωμένα τόσο από τα Νομαρχιακά Τμήματα όσο και από τους Τοπικούς Συλλόγους θα πρέπει ΑΜΕΣΑ η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. να πάρει τις πρωτοβουλίες για τον συντονισμό όλων των ενεργειών που είναι αναγκαίες για τον καθορισμό του επιδόματος απομακρυσμένων παραμεθόριων περιοχών του άρθρου 15 παρ. 2 του Ν.4024/2011.
Η Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. είναι στη διάθεσή σας για το συντονισμό και τη δράση για την επίλυση του σοβαρού αυτού προβλήματος.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
        Ο Πρόεδρος        Ο Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος     Γιάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου