Πέμπτη 12 Ιουλίου 2012

Δελτίο τύπου ΑΔΕΔΥ μετά τη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ.

Αθήνα, 11 Ιουλίου 2012

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2
105 57 - ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 213 1616900
 Fax: 210 3246165

Αριθμ. Πρωτ.: 162

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ.κ. Α. Μανιτάκη και Μ. Βολουδάκη, συναντήθηκε σήμερα η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν από την πλευρά της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημόσια Διοίκηση στη χώρα μας και γενικότερα το Ελληνικό Δημόσιο, τόσο εξαιτίας του τρόπου που χρησιμοποιήθηκε από τους κυβερνώντες επί σειρά ετών όσο και εξαιτίας της καταστροφικής πολιτικής του μνημονίου. Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επεσήμανε ότι στη δύσκολη αυτή συγκυρία για τη χώρα, στόχος της κυβέρνησης και του αρμόδιου Υπουργείου θα πρέπει να είναι η εφαρμογή πολιτικών για το δημοκρατικό εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την αναβάθμιση της κρατικής μηχανής προς όφελος του λαού και του τόπου. Βασική προϋπόθεση προς αυτή την κατεύθυνση είναι η απο-κομματικοποίηση και απεξάρτηση της Δημόσιας Διοίκησης από ένα πολιτικό σύστημα εθισμένο σε αναχρονιστικές νοοτροπίες και πελατειακές πρακτικές.
Στο πλαίσιο αυτό, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. τόνισε ότι η προωθούμενη, τα τελευταία χρόνια,  «αξιολόγηση» των Δημοσίων Υπηρεσιών και των εργαζομένων σε αυτές (σ.σ. τόσο η αξιολόγηση προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητα τους σε σχέση με τις θέσεις που κατέχουν σήμερα όσο και το προωθούμενο σύστημα προαγωγικής αξιολόγησης μέσω του νέου Ενιαίου Μισθολογίου-Βαθμολογίου) χρησιμοποιήθηκαν προσχηματικά από τους κυβερνώντες με μοναδικό στόχο  την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων για δραστικό περιορισμό των εργαζομένων (κατά εκατόν πενήντα -και πλέον- χιλιάδων έως το 2015) και ελαχιστοποίηση του μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο.
Η πολιτική αυτή οδήγησε σε τραγική υποβάθμιση των μισθών των Δημοσίων Υπαλλήλων, διαμόρφωσε ασφυκτικές μισθολογικές συνθήκες για την πλειοψηφία των εργαζομένων και καταδίκασε την πλειονότητα των Δημοσίων Υπαλλήλων σε μισθολογική καθήλωση. Στα πλαίσια αυτά, εφαρμόστηκαν, συστηματικά, τα τελευταία χρόνια πολιτικές διαρκούς επίθεσης στο εισόδημα, τις θέσεις και τις συνθήκες εργασίας των Δημοσίων Υπαλλήλων, με αποτέλεσμα να καλλιεργηθούν αισθήματα ανασφάλειας και απογοήτευσης που υπονομεύουν και την αποδοτικότητά τους. Το γεγονός ότι η διαδικασία προώθησης της «μεταρρύθμισης» του συστήματος αξιολόγησης του ανθρωπίνου δυναμικού του Δημοσίου, συνοδεύτηκε –ειδικά τα τελευταία τρία χρόνια- από την επίμονη προσπάθεια ταυτόχρονης απαξίωσής του, με χρήση ιδιαίτερα ισοπεδωτικών σχολίων, όρων και χαρακτηρισμών, είναι απόλυτα διαφωτιστικό ως προς τις πραγματικές προθέσεις εκείνων που επέλεξαν να επιβάλουν μονομερώς τέτοιου είδους αλλαγές, καθώς και ως προς τις αντιλήψεις και τις ακραίες νεοφιλελεύθερες απόψεις τους για το κράτος και το ρόλο του.

Υπό αυτό το πρίσμα, η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ζήτησε από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης διαβεβαιώσεις και εγγυήσεις σχετικά με την μη εφαρμογή της μνημονιακής δέσμευσης για απολύσεις, μέσω εφεδρειών, προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας ή οποιουδήποτε άλλου τρόπου και επισήμανε ότι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία απαιτείται κάθε προσπάθεια για την προώθηση άλλου είδους στόχων, όπως: α. η βελτίωση των δομών, των υποδομών, του τρόπου οργάνωσης και καλής λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, της ποιότητας της νομοθεσίας, της καταπολέμησης της περιττής γραφειοκρατίας, β. η ανάπτυξη του ανθρωπίνου δυναμικού, μέσω της επιμόρφωσής του, με σκοπό τη βελτίωση των  γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων που απαιτούνται, ώστε να μπορεί κάθε εργαζόμενος να αντεπεξέλθει με επιτυχία στα καθήκοντά του, γ. η παρακίνηση του ανθρώπινου δυναμικού, η οποία επηρεάζεται από πλήθος παραγόντων, όπως το εργασιακό του περιβάλλον, οι όροι αμοιβής και εργασίας, οι προοπτικές εξέλιξής του, δ. η ενίσχυση του αισθήματος κοινωνικής ευθύνης των εργαζομένων, ε. η εμπέδωση -μεταξύ των εργαζομένων- του αισθήματος δικαιοσύνης και αξιοκρατίας.

Από την πλευρά του ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναγνώρισε ότι θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς ότι μπορεί να προχωρήσει στην αναδιοργάνωση του Δημοσίου, με Δημοσίους Υπαλλήλους πένητες, εξαθλιωμένους και τρομοκρατημένους, παραδεχόμενος ότι θα πρέπει να γίνουν κινήσεις αποκατάστασης του εισοδήματος, καθώς και της φήμης των Δημοσίων Υπαλλήλων. Τόνισε ιδιαίτερα ότι βασικός στόχος του Υπουργείου είναι η μεταρρύθμιση του Δημοσίου (των Υπηρεσιών και των Δομών του), με στόχο μια αποδοτική, λειτουργική, δίκαιη και χρηστή Δημόσια Διοίκηση και όχι οι απολύσεις εργαζομένων στο Δημόσιο Τομέα. Ωστόσο, σε σχετικό αίτημα που διατυπώθηκε από την πλευρά της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για άμεση κατάργηση της σχετικής διάταξης Νόμου που προβλέπει την εφαρμογή της εφεδρείας και της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας, ως μέτρων για τη μείωση του προσωπικού στο Δημόσιο, δεν υπήρξε δέσμευση από την πλευρά του Υπουργού.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου