Κυριακή 8 Ιουλίου 2012

Ανακοίνωση Σ.Δ.Α.Α. για την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το υπηρεσιακό συμβούλιο

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ14
ΤΗΛ: 210-3259059

               Αθήνα, 06-07-2012


Ενημέρωση

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι ,
        Σας ενημερώνουμε ότι τον Δεκέμβριο του 2012, θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη των δύο μονίμων αιρετών αντιπροσώπων των εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων.

  Στις εκλογές  ορίζεται ότι από 1 έως 15 Ιουλίου 2012, πρέπει να υποβληθούν στην Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού (Τμήμα Μονίμου Προσωπικού) με αίτηση οι υποψηφιότητες συνδυασμών & μεμονωμένων υποψηφίων.
         Στην αίτησης ανεξάρτητου υποψηφίου θα αναγράφεται το όνομα, επώνυμο, πατρώνυμο, υπαλληλική ιδιότητα (κλάδος) κ Δ/νση υπηρεσίας του.
        Επισημαίνεται, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/12 οι αιρετοί εκπρόσωποι των υπαλλήλων στα Υπηρεσικά Συμβούλια πρέπει να ανήκουν στις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και να έχουν τουλάχιστον το Δ΄Βαθμό.


   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΤΑΤΣΗΣ ΘΑΝΟΣ             ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου