Πέμπτη 5 Ιουλίου 2012

Πρόσκληση για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στη Δημοτική Αστυνομία στις Σέρρες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.3731/2008 απόσπαση σε τουριστικό Δήμο ή Κοινότητα.
  1. Το Π.Δ. 899/25-11-1976 καθορισμό τουριστικών τόπων
  2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Σερρών κατά το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 31-1-2013.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Ότι επιθυμεί να καλύψει τις υπηρεσιακές ανάγκες στην υπηρεσία της Δημοτικής Αστυνομίας για το χρονικό διάστημα από 1-8-2012 έως 31-1-2013 με την απόσπαση δύο (2) υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας των κάτωθι κλάδων:

  • Ένα (1) άτομο ΤΕ23
  • Ένα (1) άτομο ΔΕ23
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Σερρών από 9-7-2012 έως 13-7-2012 η οποία θα συνοδεύεται από βεβαίωση σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου του Δήμου όπου υπηρετούν, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ότι έχουν εκπληρώσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία και έχουν μονιμοποιηθεί.


Πληρ. Α. Σαββίδου
Τηλ. 23213-50111
Fax.23210 22187

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου