Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

Στη Δι@ύγεια η τροποποίηση του ΟΕΥ του Δήμου Αθηναίων με την ανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας - Έξι τα νέα Τμήματα της Διεύθυνσης

Στη Δι@ύγεια δημοσιεύθυξε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων με την έγκριση της τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων ως προς την κατάργηση της Διεύθυνσης Ελέγχου Κοινοχρήστου Χώρου και τη σύσταση Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 28/2015 Πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Η δομή της υπηρεσίας έχει ως εξής:

Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
 Γραφείο Γραμματείας & Πρωτοκόλλου
  • α. Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
α1. Γραφείο Κέντρου Επιχειρήσεων, Αστυνόμευσης, Κίνησης Οχημάτων και
Φύλαξης Δημοτικών Κτιρίων
α2. Γραφείο εξυπηρέτησης κοινού, Ελέγχου Παρεμπορίου και Αποθήκης
α3. Γραφείο Συντονισμού και Σχεδιασμού Ελέγχων και Επιδόσεων, Μηχανογράφησης και Στατιστικής Ανάλυσης
  • β. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
β1. Γραφείο CRM και Καταχώρησης Εξωτερικών Ελέγχων
β2. Γραφείο Προσωπικού & Εκπαίδευσης, Μελετών - Προμηθειών & Διαχείρισης εξοπλισμού και Κωδικοποίησης Νομοθεσίας.
β3. Γραφείο Ιστορικού Κέντρου
  • γ. Τμήμα Ελέγχου Στάθμευσης
γ1. Γραφείο Τηλεφωνικού Κέντρου
γ2. Γραφείο Διαχείρισης Κλήσεων Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης και Back Office
γ3. Γραφείο Ενστάσεων, Καρτών Μονίμων Κατοίκων και Εξυπηρέτησης Κοινού
  • δ. Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 1ης & 3ης Δημ. Κοινότητας
  • ε. Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 2ης & 7ης Δημ. Κοινότητας
  • στ. Δημοτικό Αστυνομικό Τμήμα 4ης, 5ης & 6ης Δημ. Κοινότητας

Δείτε τη σχετική απόφαση (ΑΔΑ: 6ΤΛΔΩ6Μ-ΘΟΒ):

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου