Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

Όλα τα κριτήρια για την «μίνι» κινητικότητα στο δημόσιο – Πώς μοριοδοτούνται «διαθέσιμοι» & απολυμένοι – Πώς οι αδιόριστοι του ΑΣΕΠ - Ρεπορτάζ στο aftodioikisi.gr

Τα κριτήρια επιλογής και κατάταξης των απολυμένων ή «διαθέσιμων» υπαλλήλων, καθώς και των επιτυχόντων παλαιότερων διαγωνισμών του ΑΣΕΠ που συμμετέχουν στη διαδικασία της «μίνι» εθελοντικής κινητικότητας που προβλέπει ο πρόσφατος «νόμος Κατρούγκαλου», καθορίζει απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Όσοι υπάλληλοι απομακρύνθηκαν από την εργασία τους μέσω μνημονιακών διατάξεων και συμμετέχουν στις διαδικασίες μετάταξης/μεταφοράς, μπορούν να συγκεντρώσουν το μέγιστο έως 200 μόρια για την κάλυψη θέσεων στο δημόσιο τομέα. Λαμβάνονται υπόψη τυπικά προσόντα, χρόνος υπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, ομοεδρικότητα φορέα προέλευσης με φορέα υποδοχής και ενδεχόμενη συνυπαγωγή φορέα προέλευσης με φορέα υποδοχής στο ίδιο υπουργείο.

1. Τα μόρια για υπαλλήλους Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής εκπαίδευσης (ΤΕ) ορίζονται ως εξής:
* μέγιστο 40 μόρια για τα τυπικά προσόντα (5 μόρια για δεύτερο τίτλο σπουδών της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας με τον βασικό τίτλο σπουδών / μοριοδοτείται ένας τίτλος σπουδών, 10 μόρια για μεταπτυχιακό, 15 μόρια για διδακτορικό ή αποφοίτηση από τις σχολές ΕΣΔΔ ή ΕΣΤΑ ενώ τα μόρια για την ξένη γλώσσα επιμερίζονται σε 5 για άριστη γνώση, σε 3 για πολύ καλή γνώση και σε 2 για καλή γνώση).
* το μέγιστο 30 μόρια για χρόνο υπηρεσίας / 10 μόρια για τα πρώτα 5 έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 2), 10 μόρια για τα επόμενα 10 έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 1), 10 μόρια για τα επόμενα 20 έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 0,5)
* το μέγιστο 30 μόρια η οικογενειακή κατάσταση (10 μόρια ο/η έγγαμος, 20 μόρια για αριθμό τέκνων / βαθμολογούνται έως και 4 τέκνα και για κάθε τέκνο x συντελεστή 5)
* Το μέγιστο 70 μόρια αφορά στην ομοεδρικότητα δηλαδή εάν ο φορέας προέλευσης εδρεύει στον ίδιο δήμο με τον φορέα υποδοχής (προκειμένου για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπου δήμος νοείται οποιοσδήποτε δήμος εντάσσεται είτε στη μητροπολιτική περιφέρεια Αττικής είτε στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης αντίστοιχα)
* 30 μόρια εάν ο φορέας προέλευσης υπάγεται / εποπτεύεται από το ίδιο υπουργείο με εκείνο του φορέα υποδοχής

2. Τα μόρια για υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) ορίζονται ως εξής:
* μέγιστο 30 μόρια για τα τυπικά προσόντα (20 μόρια για δεύτερο τίτλο σπουδών της ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας με τον βασικό τίτλο σπουδών / μοριοδοτείται ένας τίτλος σπουδών, ενώ τα μόρια για την ξένη γλώσσα επιμερίζονται σε 5 για άριστη γνώση, σε 3 για πολύ καλή γνώση και σε 2 για καλή γνώση).
* το μέγιστο 40 μόρια για χρόνο υπηρεσίας / 10 μόρια για τα πρώτα πέντε έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 2), 15 μόρια για τα επόμενα δέκα έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 1,5), 15 μόρια για τα επόμενα είκοσι έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 0,75)
* το μέγιστο 30 μόρια η οικογενειακή κατάσταση (10 μόρια ο/η έγγαμος, 20 μόρια για αριθμό τέκνων / βαθμολογούνται έως και 4 τέκνα και για κάθε τέκνο x συντελεστή 5)
* Το μέγιστο 70 μόρια αφορά στην ομοεδρικότητα
* 30 μόρια εάν ο φορέας προέλευσης υπάγεται / εποπτεύεται από το ίδιο υπουργείο με εκείνο του φορέα υποδοχής

3. Τα μόρια για υπαλλήλους Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) ορίζονται ως εξής:
* το μέγιστο 50 μόρια για χρόνο υπηρεσίας / 15 μόρια για τα πρώτα 5 έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 3), 20 μόρια για τα επόμενα 10 έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 2), 15 μόρια για τα επόμενα 20 έτη (αριθμός ετών x συντελεστή 0,75)
* το μέγιστο 50 μόρια η οικογενειακή κατάσταση (20 μόρια ο/η έγγαμος, 30 μόρια για αριθμό τέκνων / βαθμολογούνται έως και 4 τέκνα και για κάθε τέκνο x συντελεστή 7,5)
* το μέγιστο 70 μόρια αφορά στην ομοεδρικότητα
* 30 μόρια εάν ο φορέας προέλευσης υπάγεται / εποπτεύεται από το ίδιο υπουργείο με εκείνο του φορέα υποδοχής

Οι κατηγορίες αυτές υπαλλήλων θα μπορούν πλέον να τοποθετηθούν σε θέσεις δημοσίων φορέων, οι οποίοι θα στείλουν αιτήματα για την κάλυψη αναγκών και θα συγκεντρωθούν σε μία ενιαία πρόσκληση.

Στην πρόσκληση, που θα δημοσιευθεί από το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα καθορίζονται οι θέσεις ανά φορέα, περιφερειακή ενότητα, κατηγορία και κλάδο- ειδικότητα προσωπικού, καθώς και τυχόν ειδικά προσόντα που θα απαιτούνται.

Μέσα σε 15 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν αίτηση- υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν τους φορείς στους οποίους επιθυμούν να απασχοληθούν με σειρά προτίμησης. Όπως αναφέρει η υπουργική απόφαση, θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν από μία έως και πέντε προτιμήσεις φορέων.

Βάσει των κριτηρίων μοριοδότησης καταρτίζονται πίνακες κατάταξης των υπαλλήλων. Στα κριτήρια λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά προσόντα, ο χρόνος υπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση, η ομοεδρικότητα του φορέα προέλευσης – εκεί δηλαδή όπου υπηρετούσαν προ διαθεσιμότητας – και του φορέα υποδοχής και η συνυπαγωγή των φορέων προέλευσης και υποδοχής στο ίδιο υπουργείο. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προηγείται ο ενδιαφερόμενος με τον μεγαλύτερο αριθμό τέκνων.

Παράλληλα, με την ίδια υπουργική απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία για τον διορισμό των επιτυχόντων προκηρύξεων του ΑΣΕΠ, η τοποθέτηση των οποίων είχε παγώσει λόγω Μνημονίου. Αφού συγκεντρωθούν και σε αυτή την περίπτωση οι κενές θέσεις των φορέων, το ΑΣΕΠ θα εκδώσει προκήρυξη. Οι επιτυχόντες μπορούν να υποβάλουν αίτηση και σε διαφορετική κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα προσωπικού από εκείνη που είχαν διοριστεί.

Κατά την κατάταξη, εκτός από τα τυπικά προσόντα, θα ληφθεί υπόψη ειδικό κριτήριο ανάλογα με το έκδοσης του πίνακα διορισμού των επιτυχόντων.

Βάσει της υπουργικής απόφασης:
600 μόρια λαμβάνουν οι επιτυχόντες του 2009,
500 οι επιτυχόντες του  2010,
400 του 2011,
300 του 2012,
200 του 2013 και, τέλος,
100 μόρια λαμβάνουν οι επιτυχόντες του 2014.

Δείτε ολόκληρη την απόφαση και τους πίνακες με την μοριοδότηση ΕΔΩ

Πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου