Δευτέρα 8 Ιουνίου 2015

Η ΑΔΕΔΥ έχασε την μάχη με το ΣτΕ κατά της διαθεσιμότητας και κινητικότητας που είχε επιβληθεί το 2013

Ειδικότερα, η ΑΔΕΔΥ με τις προσφυγές της ζητούσε να ακυρωθούν δύο αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τις οποίες εισάγεται η διαδικασία και τα κριτήρια διαθεσιμότητας και κινητικότητας


Η ΑΔΕΔΥ έχασε την μάχη στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για την διαθεσιμότητα και τη κινητικότητα που είχε επιβληθεί το 2013 στους υπαλλήλους του Δημοσίου τομέα, των ΝΠΔΔ, κ.λπ.

Η Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου (απόφαση 2151/2015, κ.λπ.) απέρριψε την αίτηση της ΑΔΕΔΥ που ζητούσε να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές, αντίθετες Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία και νομολογία οι υπουργικές αποφάσεις του 2013 που αφορούσαν τη διαθεσιμότητα και τη κινητικότητα των υπαλλήλων του Δημοσίου τομέα, των ΝΠΔΔ, κ.λπ.

Ειδικότερα, η ΑΔΕΔΥ με τις προσφυγές της ζητούσε να ακυρωθούν δύο αποφάσεις του υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης με τις οποίες εισάγεται η διαδικασία και τα κριτήρια διαθεσιμότητας και κινητικότητας. Με τη δεύτερη προσφυγή ζητεί να ακυρωθούν 25 κοινές υπουργικές αποφάσεις με τι οποίες καταργούνται πλέον των 6.000 οργανικών θέσεων σε διάφορα υπουργεία, οργανισμούς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, κ.λπ.

Υποστήριζε η ΑΔΕΔΥ ότι οι επίμαχες υπουργικές αποφάσεις προσκρούουν σε σωρεία Συνταγματικών διατάξεων, όπως είναι αυτές που αφορούν την ισότητα των πολιτών, την προστασία της αξίας του ανθρώπου, το δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, ενώ παραβιάζουν και άλλα άρθρα του Συνταγματικού χάρτη όπως είναι το 74 που δεν επιτρέπει την δημοσίευση σε νόμο άσχετων διατάξεων με τον τίτλο και το περιεχόμενό του, το άρθρο 103 το οποίο προστατεύει τους δημοσίους υπαλλήλους, κ.λπ.

Οι σύμβουλοι της Επικρατείας απέρριψαν τους ισχυρισμούς της ΑΔΕΔΥ ως αβάσιμους και απαράδεκτους, ενώ άλλους ως αόριστους.

 Παναγιώτης Τσιμπούκης

Πηγή: ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου