Τρίτη 30 Ιουνίου 2015

Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΑ: Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝIKH Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Αθήνα 29 Ιουνίου 2015
Αριθ. Πρωτ.: 22040
 
ΘΕΜΑ: «Χορήγηση κανονικών αδειών δημοσίων υπαλλήλων, στρατιωτικών κ.λ.π., για τις ανάγκες του δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015».


Αναφορικά με την δυνατότητα χορήγησης κανονικών αδειών σε όλο το πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό του δημόσιου τομέα, ενόψει του επερχόμενου δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 και της ανάγκης διασφάλισης της απρόσκοπτης διεξαγωγής του, διευκρινιστικά αναφέρουμε ότι η χορήγηση κάθε είδους κανονικής άδειας στο μόνιμο καθώς και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών σας καθώς και όλων των εποπτευόμενων από εσάς φορέων, κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα δημοσίευσης του π.δ. προκήρυξης του δημοψηφίσματος έως και 10 Ιουλίου 2015, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με ευθύνη τόσο των οικείων προϊσταμένων όσο και των προϊσταμένων των υπηρεσιών προσωπικού του κάθε φορέα.

Επισημαίνεται ότι αυτό θα πρέπει να γίνει κατά τρόπο που δεν θα αποτρέψει την εύρυθμη και κανονική λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, όπως και την άμεση ανταπόκριση τους στην διαδικασία του δημοψηφίσματος, κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και κυρίως αφού πρώτα αξιολογήσετε ποιες υπηρεσίες των φορέων σας είναι απαραίτητο να εργαστούν με απόλυτη πληρότητα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου