Τετάρτη 24 Ιουνίου 2015

Απερρίφθησαν οι αιτήσεις ακύρωσης κατά αποφάσεων ανάκλησης διορισμού του δημάρχου Ρόδου για δημ.αστυνομικούς με πλαστά δικαιολογητικά

Με 4 αποφάσεις που εξέδωσε το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς (εκκρεμούν ακόμη δύο) απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακύρωσης ισάριθμων αποφάσεων του δημάρχου Ρόδου, με τις οποίες ανακλήθηκαν οι διορισμοί στη δημοτική αστυνομία δημοτικών αστυνομικών, που προσελήφθησαν με τη χρήση ανυπόστατων δικαιολογητικών.

Οι δημοτικοί αστυνομικοί, που απολύθηκαν, εξέθεσαν μεταξύ άλλων στις προσφυγές τους, ότι καμία απολύτως τροποποίηση ή ανάκληση ή ακύρωση ή άλλου είδους μεταβολή του τελικού πίνακα κατάταξης που κατήρτισε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για τους διαγωνισμούς στους οποίους συμμετείχαν, δεν έχει ασκηθεί, με αποτέλεσμα να έχουν καταστεί απρόσβλητοι για κάθε τρίτο.

Τόνισαν εξάλλου ότι μετά τη διενέργεια Ενορκης Διοικητικής Εξέτασης προέκυψε ότι δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί η οποιαδήποτε πειθαρχική δίωξη σε βάρος όσων υπέβαλαν εσφαλμένα δικαιολογητικά πρόσληψης, διότι ακόμη κι αν ήθελε υποτεθεί ότι στοιχειοθετείται από τις πράξεις αυτές η διάπραξη κάποιου ποινικού αδικήματος, ωστόσο επειδή έχουν τελεστεί πριν από την ημερομηνία πρόσληψης των υπολόγων δεν είναι δυνατόν να στοιχειοθετήσουν πειθαρχικά παραπτώματα.

Υποστήριξαν ακόμη ότι υπήρξε παράβαση ουσιώδους τύπου της διοικητικής διαδικασίας, διότι για τη νομιμότητα της έκδοσης της πράξης ανάκλησης του διορισμού, απαιτείται να προηγηθεί απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς, με τις αποφάσεις που εξέδωσε, αποφαίνεται ότι οι διορισμοί των 4 δημοτικών αστυνομικών συντελέστηκαν κατά παράβαση νόμου λόγω του ό,τι αποδείχθηκε ότι στοιχεία που κατέθεσαν στην Περιφέρεια ως δικαιολογητικά διορισμού τους ήταν πλαστά.
Εκρινε εξάλλου ως αβάσιμο τον προβαλλόμενο λόγο ακυρώσεως ότι έπρεπε να προηγηθεί της απόφασης ανάκλησης του διορισμού απόφαση του αρμόδιου πειθαρχικού συμβουλίου, δεδομένου ότι οι ανακλήσεις διορισμών δεν έγιναν λόγω διάπραξης πειθαρχικών παραπτωμάτων, αλλά λόγω του ό,τι δεν διέθεταν τις νόμιμες προϋποθέσεις για το διορισμό.

Απέρριψε εξάλλου και τον ισχυρισμό ότι πριν από την πράξη ανάκλησης του διορισμού, έπρεπε να γίνει ανασύνταξη των οριστικών πινάκων των επιτυχόντων, καθόσον αυτοί έχουν γίνει αμετάκλητοι.
Το Διοικητικό Εφετείο Πειραιώς τονίζει ότι οι προηγούμενες του διορισμού πράξεις και αποφάσεις της αρμόδιας επιτροπής, μεταξύ των οποίων και οι οριστικοί πίνακες επιτυχόντων, έχουν ενσωματωθεί στην τελική πράξη διορισμού τους και επομένως, για την ανάκλησή τους δεν απαιτείται οποιαδήποτε άλλη προηγούμενη ενέργεια της ως άνω επιτροπής.

Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου δικογραφία σε βάρος των δημοτικών αστυνομικών που έκαναν χρήση πλαστών δικαιολογητικών για τον διορισμό τους, αλλά και σε βάρος της πρώην προϊσταμένης του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης Δωδεκανήσου και μέλους της πενταμελούς επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση κενών θέσεων δημοτικών αστυνομικών.

Σε βάρος της τελευταίας είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε πλαστογραφία κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια με συνολικό όφελος άνω των 30.000 ευρώ αλλά και των 120.000 ευρώ με βάση τα διαλαμβανόμενα σε μια ανώνυμη επιστολή που την έφερε να είχε ευνοήσει υποψήφιο στο συγκεκριμένο διαγωνισμό για την πρόσληψη δημοτικών αστυνόμων.

Την υπόθεση χειρίστηκε για λογαριασμό του Δήμου Ρόδου ο νομικός του σύμβουλος κ. Δημήτρης Σαλαμαστράκης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου