Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

Ενημέρωση Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: Η ολοκληρωμένη πρόταση για τον Ο.Ε.Υ. του Δ.Αθηναίων και οι παρατηρήσεις μας

Δημοσιεύουμε σήμερα την πλήρη πρόταση για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Αθηναίων, όπως δόθηκε στη δημοσιότητα για την -εσωτερική- δημόσια διαβούλευση. Στις σχετικές με τη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας σελίδες παρατίθενται αναλυτικά οι υποδιευθύνσεις, τα τμήματα και τα καθήκοντά τους. Θυμίζουμε ότι η πρόταση αφορά μία διεύθυνση, δύο υποδιευθύνσεις και 13 τμήματα. Η αναλυτική κατανομή του προσωπικού περιλαμβάνει 27 τμηματάρχες β' κατανεμημένους σε όλα τα τμήματα, ενώ υπάρχει και γενική αναφορά σε 20 επόπτες, η κατανομή των οποίων όμως δεν αναφέρεται(!!!) στον οργανισμό. Για λόγους σύγκρισης θυμίζουμε ότι στον ισχύοντα οργανισμό υπάρχουν 2 διευθύνσεις, μία υποδιεύθυνση, 16 τμήματα, 30 τμηματάρχες β', και 65 επόπτες. Τέλος οι οργανικές θέσεις ταυτίζονται με τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων (έχουν καταργηθεί όλες οι κενές), δηλαδή 148 ΠΕ, 206 ΤΕ και 718 ΔΕ.

Δείτε την πρόταση για το νέο Ο.Ε.Υ. (Για να την κατεβάσετε κάντε κλικ στο "Λήψη αρχικού" στην ιστοσελίδα που θα ανοίξει). Νέα διασύνδεση.

Σχολιασμός Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: 
 
Α. Παρατηρήσεις επί του οργανογράμματος:
 • Προβλέπονται γενικά 20 θέσεις εποπτών, οι οποίες δεν κατανέμονται σε Τμήματα. Παραβλέποντας το νομικό θέμα για τη συγκεκριμένη θέση στο οποίο θα αναφερθούμε παρακάτω, έχουμε να παρατηρήσουμε ότι είναι λαθεμένη η μη κατανομή των εποπτών σε τμήματα. Θα έπρεπε ρητά να αναφέρει ο οργανισμός πόσοι επόπτες υπάγονται σε κάθε τμήμα, και κατά τη γνώμη μας η θέση του επόπτη να περιορίζεται σε εξωτερικές θέσεις, αφού εξάλλου ο λόγος θέσπισης αυτής της θέσης είναι οι ειδικές διατάξεις και η φύση της υπηρεσίας μας. Είναι προδήλως παράλογο να επιλέγονται επόπτες για θέσεις γραφείου όπως συνέβη κατά την εφαρμογή του προηγούμενου οργανισμού (όπου επίσης δεν υπήρχε κατανομή των εποπτών σε τμήματα), τη στιγμή που όλο το ελληνικό δημόσιο με πλήθος υπαλλήλων γραφείων, συχνά εκατοντάδες σε κάθε τμήμα, λειτουργεί απρόσκοπτα χωρίς την ανάγκη ύπαρξης ειδικής ιεραρχίας όπως είναι οι επόπτες. Γι' αυτό θα πρέπει οι επόπτες να περιοριστούν στα Δ.Α.Τ., το Τμήμα Εμπορίου και το Τμήμα Διαχείρισης & Εποπτείας Ελεγχόμενης Στάθμευσης για την κάλυψη αναγκών εποπτείας των εξωτερικών υπαλλήλων ενώ θα πρέπει να γίνει σαφής αναφορά στον οργανισμό για τις θέσεις των εποπτών ανά τμήμα, όπως έγινε για τις θέσεις των τμηματαρχών β'.
 • Στο Τμήμα Διοικητικού - Διαχείρισης Προσωπικού έχει ανατεθεί η αρμοδιότητα σχεδιασμού και συμμετοχής στα σχέδια πολιτικής προστασίας, συγκεκριμένα αναφέρεται ότι:
 • Προβαίνει στον σχεδιασμό και λαμβάνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων που απαιτούν την συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας σε προγράμματα πολιτικής προστασίας, όπως σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καύσωνας, χιονοπτώσεις κλπ.
 • Διατυπώνει εισηγήσεις για τον ετήσιο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων.
 • Συμμετέχει δια των εντεταλμένων υπαλλήλων στις ασκήσεις πολιτικής προστασίας που τελούνται από κρατικούς φορείς.
  Γνώμη μας είναι ότι η αρμοδιότητα του τελευταίου εδαφίου πρέπει να ενταχθεί στην Υποδιεύθυνση Δημοτικών Αστυνομικών Τμημάτων και στα 7 Δ.Α.Τ., αφού κατ' ουσία οι υπάλληλοί τους είναι οι εξωτερικοί υπάλληλοι της υπηρεσίας που θα κληθούν να συμμετέχουν σε δράσεις πολιτικής προστασίας, όπως πυρασφάλειες ή αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών κλπ. Εύλογο είναι λοιπόν ότι και στις ασκήσεις πολιτικής προστασίας θα πρέπει να συμμετέχουν οι ίδιοι υπάλληλοι, με το συντονισμό να τον έχει η Υποδιεύθυνση. Επίσης θεωρούμε αξιοπερίεργο ότι από την πλειάδα των 24 αρμοδιοτήτων που έχουν εκχωρηθεί στα 7 Δ.Α.Τ. (πρακτικά οι αρμοδιότητες του ν.3731) απουσιάζει η συμμετοχή στα μέτρα πολιτικής προστασίας!!! Πρόκειται κατά τη γνώμη μας για αστοχία η οποία πρέπει να διορθωθεί πριν πάει ο Ο.Ε.Υ. για ψήφιση! Δηλαδή στις αρμοδιότητες των Δ.Α.Τ. να προστεθεί η περίπτωση: «Συμμετέχει στην εφαρμογή των σχεδίων πολιτικής προστασίας και στις ασκήσεις πολιτικής προστασίας που τελούνται από κρατικούς φορείς». Διαφωνούμε επίσης με την ανάθεση του σχεδιασμού πολιτικής προστασίας στο Τμήμα Διοικητικού - Διαχείρισης Προσωπικού και θεωρούμε ότι είναι λογικότερο και πιο σκόπιμο να ανατεθεί στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, το οποίο θα έχει την αρμοδιότητα να «Διατυπώνει εισηγήσεις για τον ετήσιο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων, προβαίνει στον σχεδιασμό και λαμβάνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης προβλημάτων που απαιτούν την συμμετοχή της Δημοτικής Αστυνομίας σε προγράμματα πολιτικής προστασίας».
  • Το Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Θέτει σε ετοιμότητα, αξιοποιεί και συντονίζει το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανικά μέσα που διατίθενται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την μεταφορά ασθενών εφόσον χρειαστεί». Η μεταφορά ασθενών δεν προβλέπεται από από καμία διάταξη νόμου για τη δημοτική αστυνομία και προβληματιζόμαστε για την ευθύνη που μπορεί να αποδοθεί στους συναδέλφους που μεταφέρουν ασθενή του οποίου η υγεία επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της μεταφοράς ή ακόμη χειρότερα αν αυτός καταλήξει! Για αυτό τον λόγο πρέπει η σχετική φράση να απαλειφθεί. Η μόνη περίπτωση που δεχόμαστε ότι η δημοτική αστυνομία μπορεί να μεταφέρει ασθενείς είναι στα πλαίσια δράσεων πολιτικής προστασίας μετά από εντολή και με ευθύνη του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ή τον κατά περίπτωση υπεύθυνο που προβλέπει ο νόμος περί πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας θεωρούμε ότι ανήκει και ο συντονισμός του ανθρώπινου δυναμικού και των μηχανικών μέσων που διατίθενται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, παρόλο που δεν αναφέρεται. Όμως ο σχεδιασμός της πολιτικής προστασίας έχει εκχωρηθεί στο Τμήμα Διοικητικού - Διαχείρισης Προσωπικού! Θα πρέπει λοιπόν ο δήμος να αποφασίσει τελικά σε ποιο Τμήμα θα ανατεθεί η πολύ σοβαρή αρμοδιότητα της πολιτικής προστασίας: Στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ή στο Τμήμα Διοικητικού - Διαχείρισης Προσωπικού; Και η σχετική αρμοδιότητα θα πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής, απαλείφοντας κάθε αναφορά σε μια εν γένει μεταφορά ασθενών: «Θέτει σε ετοιμότητα, αξιοποιεί και συντονίζει το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανικά μέσα που διατίθενται για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στο πλαίσιο δράσεων πολιτικής προστασίας».
  • Στην Υποδιεύθυνση Δημοτικών Αστυνομικών Τμημάτων και στα καθένα από τα επτά Δ.Α.Τ. αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Έχει την ευθύνη της κοινοποίησης της κάθε φύσεως εγγράφων και αποφάσεων αλλά και ειδικότερα των φορολογικών εγγράφων καθώς και τις προσκλήσεις και αποφάσεις των επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών». Πρόκειται για μια αρμοδιότητα που δεν περιγράφεται με αυτό τον τρόπο στο ν.3731, ο οποίος ορίζει ότι η δημοτική αστυνομία «Επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του οικείου Δήμου ή άλλων Δημοτικών Αρχών εντός των διοικητικών ορίων του οικείου Δήμου». Δηλαδή η επίδοση διοικητικών εγγράφων από τη δημοτική αστυνομία περιορίζεται στα έγγραφα των δημοτικών αρχών, και η αναφορά σε ανάθεση επίδοσης φορολογικών εγγράφων γενικά μπορεί να δημιουργήσει στρεβλώσεις (τα φορολογικά έγγραφα δεν περιορίζονται απαραίτητα σε αυτά των επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών των δήμων). Γι' αυτό κατά τη γνώμη μας πρέπει το σχετικό εδάφιο να αντικατασταθεί με το αντίστοιχο του ν.3731, δηλαδή «έχει την ευθύνη να επιδίδει τα πάσης φύσεως έγγραφα του δήμου ή άλλων δημοτικών αρχών εντός των διοικητικών ορίων του δήμου».
  •  Στις αρμοδιότητες του Τμήματος Ελέγχου Εμπορίου αναφέρεται ότι «Μεριμνά για την ενημέρωση των Δημοτικών Αστυνομικών Τμημάτων, για κάθε σχετική μεταβολή στην κείμενη νομοθεσία», αρμοδιότητα που βέβαια υπερκαλύπτεται από το Γραφείο Νομοθεσίας του Τμήματος Διοικητικού - Διαχείρισης Προσωπικού το οποίο «μεριμνά για τη συλλογή, ταξινόμηση, κωδικοποίηση και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση της νομοθεσίας που αφορά στη Δημοτική Αστυνομία και την καθοδήγηση των υπηρεσιών για την ορθή εφαρμογή της». Δεν μπορεί δυο διαφορετικά τμήματα να ασχολούνται με τη νομοθεσία και την καθοδήγηση των υπηρεσιών, η αρμοδιότητα είναι προφανές ότι πρέπει να παραμείνει στο Γραφείο Νομοθεσίας και να απαλειφθεί η σχετική αναφορά στο Τμήμα Ελέγχου Εμπορίου.
    • Στο Τμήμα Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης της Υποδιεύθυνσης Ελεγχόμενης Στάθμευσης πρέπει κατά την άποψη μας να ενταχθεί Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού το οποίο
     • «Δέχεται και διεκπεραιώνει τις αιτήσεις των μόνιμων κατοίκων για την έκδοση και ανανέωση της κάρτας στάθμευσης σε θέσεις μόνιμων κατοίκων»
     • «Δέχεται και διεκπεραιώνει τις γραπτές ενστάσεις του κοινού για θέματα παραβάσεων ελεγχόμενης στάθμευσης & του Κ.Ο.Κ., που έχουν βεβαιωθεί από υπαλλήλους της υποδιεύθυνσης» 
     Ο διαχωρισμός σε δύο γραφεία εξυπηρέτησης κοινού είναι κατά τη γνώμη μας επιβεβλημένος (παρόλο που δύναται να δημιουργήσει σύγχυση, αν και η μέχρι σήμερα πρακτική έχει δείξει ότι τα οφέλη είναι περισσότερα από τα προβλήματα) λόγω του όγκου και της ιδιαίτερης φύσης των παραβάσεων της ελεγχόμενης στάθμευσης. Επιπλέον μετριάζει σε δύο άτομα (διευθυντή και υποδιευθυντή) το φόρτο εργασίας, αφού η επικύρωση κατά το άρθρο 104 του Κ.Ο.Κ. των διοικητικών προστίμων που βεβαιώνονται από τους υπαλλήλους της δημοτικής αστυνομίας και η συνεπαγόμενη υποχρέωση ακρόασης κοινού, θα μοιραστεί σε δύο άτομα.

    Β. Παρατηρήσεις νομικής φύσης:
     Για την επιλογή των προϊσταμένων στη Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας προβλέπεται στο νέο Ο.Ε.Υ. ότι θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3731, κάτι που προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, αφού το άρθρο 8 αναφέρεται στο προηγούμενο βαθμολόγιο κατά το νόμο 3584 περί Κύρωσης Κατάστασης του Κώδικα Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων, που προέβλεπε την παλιά κατανομή των δημοσίων υπαλλήλων σε βαθμούς α', β', γ' και δ΄ και αποτελεί παρελθόν! Με την ισχύ του ν.4024 (μισθολόγιο - βαθμολόγιο) οι βαθμοί του ν.3584 έχουν πάψει να ισχύουν και έχει εκδοθεί (ή πρόκειται να εκδοθεί άμεσα) διαπιστωτική πράξη ένταξης των υπαλλήλων στους νέους βαθμούς από α' ως στ'  που έτσι κι αλλιώς έχει αναδρομική ισχύ από 1-11-2011 (εγκύκλιος ΥΔΙΜΗΔ Α.Π. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.17/882/οικ. 21500, 31-10-2011).
     Με την ισχύ του ν.4024 θεωρούμε ότι πρέπει να εφαρμοστούν οι διατάξεις αυτού του νόμου. Ο ν.4024 είναι νεώτερος και έχει καθολική ισχύ, και επιπλέον δεν αναφέρεται πουθενά ότι ειδικότερες διατάξεις παραμένουν σε ισχύ (κάτι που πάλι θα προκαλούσε προβλήματα καθώς ο ν.3731 αναφέρεται σε βαθμούς που δεν υπάρχουν πια). Το μόνο «παράθυρο» που θα μπορούσε να επικαλεστεί κάποιος για ειδικές διατάξεις είναι αυτό του άρθρου 7, παρ.5 του ν.4024 που προβλέπει ότι:
     5. Υφιστάμενα ειδικά συστήματα αξιολόγησης και συστήματα επιλογής προϊσταμένων για τις κατηγορίες προσωπικού, όπως υπάλληλοι του διπλωματικού κλάδου και οι εξομοιούμενοι με αυτόν μισθολογικά ή βαθμολογικά κλάδοι του Υπουργείου Εξωτερικών, περιλαμβανομένου και του κλάδου Συμβούλων και Γραμματέων Επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, των εκπαιδευτικών, των δικαστικών υπαλλήλων, των κληρικών, των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου και των μόνιμων αγροτικών ιατρών, μπορούν να διατηρούνται σε ισχύ με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται μετά από πρόταση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου κατά περίπτωση Υπουργού, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Μετά την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται και στις κατηγορίες προσωπικού της παρούσας παραγράφου.
     Αλλά και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να υπάρξουν και πάλι επιφυλάξεις, γιατί αναφέρεται σε πολύ ειδικές περιπτώσεις που κατονομάζονται και οι οποίες έτσι κι αλλιώς δεν άπτονται του υπαλληλικού κώδικα, όπου άπτεται το σύστημα επιλογής προϊσταμένων για τη δημοτική αστυνομία, έστω με την προσθήκη ειδικών θέσεων ιεραρχίας.

     Σε σχέση με τις ειδικές θέσεις ιεραρχίας, για τη δημοτική αστυνομία προβλέπονταν με το νόμο 3731 πέρα από τις θέσεις των γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηματαρχών και οι ειδικές θέσεις ιεραρχίας του υποδιευθυντή, του τμηματάρχη β' και του επόπτη. Στο νεώτερο και με καθολική ισχύ ν.4024 δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ειδικές θέσεις ιεραρχίας που διατηρούνται, αντίθετα ορίζονται ρητά οι θέσεις της νέας ιεραρχίας και των τυπικών προσόντων για την επιλογή σε αυτές.  Επιπλέον ορίζεται και το επίδομα θέσης ευθύνης για την κάθε θέση ιεραρχίας, και δεν υπάρχει βέβαια επίδομα θέσης ευθύνης για υποδιευθυντές, τμηματάρχες β' και επόπτες αφού αυτές οι θέσεις δεν υφίστανται. Έτσι αν ο δήμος προχωρήσει στην θέσπιση ειδικών θέσεων ιεραρχίας για τη δημοτική αστυνομία, θα βρεθούμε προ γελοίων καταστάσεων, δηλαδή να μην παίρνει επίδομα θέσης ευθύνης ο υποδιευθυντής και να παίρνει ο -με κατώτερο βαθμό- τμηματάρχης! Αν βούληση του νομοθέτη ήταν η διατήρηση ειδικών θέσεων ιεραρχίας θα είχε κάνει και τη σχετική πρόβλεψη στο νόμο, αλλά και την πρόβλεψη για το επίδομα θέσης ευθύνης των ειδικών αυτών θέσεων.

     Κατά συνέπεια θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει η σχετική διόρθωση στον προτεινόμενο Ο.Ε.Υ. και να αντικατασταθεί το αναφερόμενο άρθρο 8 του ν.3731 με το άρθρο 10 του ν.4024. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ερωτηθεί επειγόντως το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης πριν προχωρήσει το δημοτικό συμβούλιο στη λήψη της οποιαδήποτε απόφασης. Δηλαδή, μέχρι να ληφθεί η σχετική απάντηση, δεν θεωρούμε σκόπιμο να προχωρήσει προς ψήφιση ο Ο.Ε.Υ. που προτείνεται, εκτός αν απαλειφθούν οι ειδικές θέσεις ιεραρχίας.


     Και κάτι τελευταίο: Ένα σημείο που μας προβληματίζει είναι η αναφορά ότι «Διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής δραστηριοτήτων των υπαλλήλων του Τμήματος, την αξιολόγηση και αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνικών μέσων και μεθόδων αστυνόμευσης και αντιμετώπισης των προβλημάτων ελεγχόμενης στάθμευσης και την αξιολόγηση της απόδοσης τους, την καθιέρωση κανόνων και μέτρων αστυνομικής τακτικής και πρακτικής με τις περιπόλους, τους ελέγχους, και τις λοιπές αστυνομικής φύσεως ενέργειες για την καλύτερη αξιοποίηση του προσωπικού και των μέσων, καθώς και τη συγκέντρωση επεξεργασία και αξιοποίηση σχετικών στατιστικών στοιχείων» για την υποδιεύθυνση Ελεγχόμενης Στάθμευσης καθώς και σχετικές αναφορές στο Τμήμα Εμπορίου και στο Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού. Αν δεν πρόκειται για ατυχή επιλογή εκφράσεων και αποτελεί έμμεση προσπάθεια νομιμοποίησης της όποιας ηλεκτρονικής παρακολούθησης των υπαλλήλων, προς το παρόν απαντάμε ότι «έχουν γνώση οι φύλακες...».

     Οι παραπάνω παρατηρήσεις της Ε.Κ.Ε.Δ.Α. κατατέθηκαν στο Σωματείο Δημοτικών Αστυνομικών Αθήνας, στο Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων, σε δημοτικές παρατάξεις και στην ηλεκτρονική διαβούλευση του Δήμου Αθηναίων για το νέο Ο.Ε.Υ.

     Δεν υπάρχουν σχόλια:

     Δημοσίευση σχολίου