Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2011

Εγκύκλιος-τρίπλα του Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. για την προϋπηρεσία υπαλλήλων που απειλούνται με εφεδρεία

Μετά την αστοχία του με την αυθαίρετη εγκύκλιο για τις υπεύθυνες δηλώσεις προϋπηρεσίας για τους υποψήφιους «έφεδρους εργασίας» που δεν προβλέπονταν από το νόμο και κατά συνέπεια δεν είχε ισχύ υποχρεωτικότητας, το Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ. βάζει τις Διευθύνσεις Προσωπικού/ Διοικητικού να «κάνουν τη δουλειά».

Με σημερινή εγκύκλιο καλεί τις παραπάνω διευθύνσεις να αποστείλουν ως σήμερα(!!!) αναλυτικές καταστάσεις με τα στοιχεία του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στο φορέα τους και έχει γεννηθεί κατά τα έτη 1958 και προγενέστερα και ενδέχεται να πληροί τα κατά περίπτωση έτη ασφάλισης για την ένταξη σε εργασιακή εφεδρεία.
Τα ασφαλιστικά Ταμεία θα πρέπει άμεσα:
α) να απαντήσουν στους διάφορους φορείς αν οι εργαζόμενοι έχουν χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο για το χρονικό διάστημα πριν από την πρόσληψή τους στο φορέα που υπηρετούν σήμερα και
β) να εκδίδουν κατά άμεση προτεραιότητα βεβαίωση για το χρόνο ασφάλισης, η οποία και θα χορηγείται στους ενδιαφερόμενους, κατόπιν αίτησής τους.

Δείτε την εγκύκλιο στη Διαύγεια:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου