Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2011

Προκήρυξη του 41ου συνεδρίου της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις 24-26 Απριλίου 2012

Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 1298


 Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.


 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Του 41ου  ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Σύμφωνα με τα άρθρα 15, 16 και 17 του ισχύοντος καταστατικού της Ομοσπονδίας και την από 9 Νοεμβρίου 2011 απόφαση του Γενικού Συμβουλίου.

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ
Οι Σύλλογοι-Μέλη της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να λάβουν μέρος:

Στο 41ο  Τακτικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 24, 25 και 26 Απριλίου 2012 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.       Διοικητικός Απολογισμός. - Οικονομικός Απολογισμός.
2.       Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
3.       Πρόγραμμα Δράσης. - Προϋπολογισμός.
4.       Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
5.       Ψηφοφορία για την εκλογή οργάνων της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., αντιπροσώπων στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και εκπροσώπων στα Ταμεία.

Η Πόλη και ο χώρος που θα πραγματοποιηθεί το 41Ο Τακτικό Συνέδριο θα σας γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση καθώς και το αναλυτικό πρόγραμμα εργασιών του Συνεδρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

     Ο Πρόεδρος                  Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

 Θέμης Μπαλασόπουλος         Ιωάννης Τσούνης


Σχόλιο Ε.Κ.Ε.Δ.Α.: Για την επιλογή των αντιπροσώπων του Σ.Δ.Α.Α. στο συνέδριο της ΠΟΕ-ΟΤΑ πρέπει να προηγηθούν εκλογές στο χρονικό διάστημα Δεκέμβρης 2011-αρχές Απρίλη 2012 (δείτε και σχετική ανακοίνωση ΠΟΕ-ΟΤΑ). Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. έθεσε το θέμα των εκλογών και λήφθηκε απόφαση για τον χρονικό ορίζοντα αυτών των εκλογών πέριξ Φεβρουαρίου. Η ακριβής ημερομηνία θα προσδιοριστεί σε επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου