Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

ΠΟΕ-ΟΤΑ: Τα συμπεράσματα της ημερίδας για τη Δημοτική Αστυνομία που πραγματοποιήθηκε στις 12 Ιουνίου

ΗΜΕΡΙΔΑ: 
«ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Στην υπηρεσία των πολιτών για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής ή μηχανισμός καταστολής;».

ΑΘΗΝΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ

Αποδείχθηκε στην πράξη το πόσο γόνιμη σε απόψεις και νέες αντιλήψεις ήταν η Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 στην Αθήνα.
Η επιμονή κάποιων και περισσότερο της Γραμματείας της Δημοτικής Αστυνομίας της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. να πραγματοποιηθεί αυτή η Ημερίδα πραγματικά τους δικαιώνει όπως επίσης πρέπει να γνωρίζετε το πόσο πολύ μπορεί να επηρεάσουν ή να προλάβουν τις εξελίξεις οι σημερινές προτάσεις και τα συμπεράσματα που έχουν κατατεθεί.
Συμπεράσματα τα οποία μπορεί να είναι ο κύριος μοχλός πίεσης από την Ομοσπονδία μας, τόσο στην Κ.Ε.Δ.Ε. όσο και στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, αποδεκτά σχεδόν από το σύνολο των συναδέλφων που συμμετείχαν σ’ αυτή την Ημερίδα.

Συμπεράσματα που καταλήγουν στα εξής:

Η Δημοτική Αστυνομία θωρακίζεται ως θεσμός στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και παραμένει μία από τις σημαντικές υπηρεσίες των Δήμων προς το συμφέρον του κοινωνικού συνόλου και την εξυπηρέτηση των Δημοτών.
Ο χαρακτήρας της Δημοτικής Αστυνομίας παραμένει ως αποκλειστικά κοινωνικός, χωρίς κατασταλτικές παρεμβάσεις και αρμοδιότητες που ενισχύουν το δημοκρατικό πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Η Δημοτική Αστυνομία κατοχυρώνεται νομοθετικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της χωρίς αιφνιδιαστικές αποφάσεις που απαξιώνουν το έργο της στο όνομα του «εκσυγχρονισμού» ή τις δήθεν αποτελεσματικότητας.
Κάθε προσπάθεια ατόμων ή φορέων για σύλληψη, μεταγωγή, προσαγωγή, χρήση αμυντικών μέσων ή έστω ελαφράς οπλοφορίας από το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας είναι αντίθετα στον κοινωνικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έρχονται σε αντίθεση με το πλαίσιο που ο κάθε Δημοτικός Αστυνομικός προσλήφθηκε και εκπαιδεύτηκε.
Η ιεραρχία της Δημοτικής Αστυνομίας παραμένει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3731/2008, με τις ανάλογες βελτιώσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε Δήμου αλλά και τον αριθμό του προσωπικού της κάθε υπηρεσίας.

Επίσης η προσπάθεια όλων μας το επόμενο χρονικό διάστημα πρέπει να έχει στόχο την επίλυση των χρόνιων και δίκαιων αιτημάτων των εργαζομένων στη Δημοτική Αστυνομία που επικεντρώνονται στα πιο κάτω:

 •  Να ενταχθεί το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας (Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε.) στο συνταξιοδοτικό-ασφαλιστικό καθεστώς των Β.Α.Ε.
 • Να τροποποιηθεί η κοινή Υπουργική Απόφαση για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) με την χορήγησή τους και στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας (Γάλα, Νιτσεράδες, εξετάσεις Προληπτικής Ιατρικής κ.λπ.).
 • Συνεχής και διαρκή επιμόρφωση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας από το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.
 • Αναγνώριση συνταξιοδοτικά-ασφαλιστικά του χρόνου εκπαίδευσης του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας που έχει προσληφθεί σύμφωνα με το Π.Δ. 135/2006.
 • Καταβολή του επιδόματος  Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας και στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας (άρθρο 15, παρ.1 του Ν.4024/2011).
 • Να ξεκαθαρίσει η δυνατότητα απόσπασης του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας για συνυπηρέτηση, άμεση και σωστή ερμηνεία της διάταξης του Ν.4071/2012.
 • Να μην υπάρχει περιορισμός στην υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες, με τροποποίηση του άρθρου 20 του Ν.4024/2011, όπως άλλωστε έχει γίνει και για άλλες κατηγορίες εργαζομένων στο Δημόσιο.
 • Υποχρέωση της υπηρεσίας να παρέχει ουσιαστική Νομική προστασία στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους.
 • Άμεσος επανακαθορισμός και αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας με αυτές που εμπλέκεται η Ελληνική Αστυνομία.
 • Αποποινικοποίηση αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας με ισχυρά Διοικητικά πρόστιμα.
 • Άμεση λύση στο πρόβλημα από τη μη χορήγηση των στολών του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας.
 •  Ξεκαθάρισμα του νομοθετικού πλαισίου για την ιεραρχία και το Πειθαρχικό Δίκαιο του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Είμαστε αντίθετοι σε Ειδικά Πειθαρχικά Συμβούλια.
 • Συμμετοχή εκπροσώπου της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. (Δημοτικού Αστυνομικού) στο Εκπαιδευτικό Συμβούλιο των Σχολών της Δημοτικής Αστυνομίας.
 • Σε περιπτώσεις προσχηματικών μηνύσεων στο προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να μην τηρείται η διαδικασία του αυτοφώρου.

Η ξεκάθαρη δήλωση του Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. κ. Κώστα Ασκούνη στο χαιρετισμό του για την κάθετη αντίθεσή της Κ.Ε.Δ.Ε. σε οποιαδήποτε προσπάθεια μετατροπής της Δημοτικής Αστυνομίας σε κατασταλτικό μηχανισμό (συλλήψεις, μεταγωγές, προσαγωγές, καθώς και η χρήση αμυντικών μέσων κ.λπ.), όπως επίσης η πρότασή του για την σύσταση κοινής επιτροπής της Κ.Ε.Δ.Ε. και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. για τη σύνταξη ενός σύγχρονου Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Αστυνομίας βρίσκονται σε θετική κατεύθυνση.

Τέλος διαπιστώθηκε από όλους ότι η αντιμετώπιση των προβλημάτων των εργαζομένων στη Δημοτική Αστυνομία δεν μπορεί να γίνεται απομονωμένα αλλά συνολικά από τους εργαζόμενους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ιδιαίτερα την κρίσιμη αυτή περίοδο. Κάθε προσπάθεια για τη διάσπαση του κλάδου με τη δημιουργία ξεχωριστής Ομοσπονδίας το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει θα είναι η πολυδιάσπασή του και η επιβράβευση του δόγματος «διαίρει και βασίλευε».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου