Σάββατο 29 Ιουνίου 2013

Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων - Αλλαγές και στη Δημοτική Αστυνομία

Κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η πρόσφατη τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αθηναίων. Η βασική αλλαγή αφορά τη δημιουργία τριών Γενικών Διευθύνσεων στο Δήμο Αθηναίων. Η Δημοτική Αστυνομία παραμένει ανεξάρτητη Διεύθυνση, αλλά στην τροποποίηση του οργανισμού υπάρχουν πολλές αλλαγές που την αφορούν.


Πολύ συνοπτικά αναφέρουμε:
  • Δημιουργείται Γραφείο Άμεσης Επέμβασης και Παραεμπορίου, το οποίο θα υπάγεται απευθείας στην Υποδιεύθυνση Δ.Α.Τ.
  • Δημιουργείται Γραφείο Τεχνολογίας, Ανάπτυξης και Τεκμηρίωσης, το οποίο θα υπάγεται απευθείας στη Διεύθυνση.
  • Το Γραφείο Νομοθεσίας και το Γραφείο Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων και Τύπου θα υπάγονται απευθείας στη Διεύθυνση, και όχι στην Υποδιεύθυνση Κεντρικού Σχεδιασμού.
  • Η σύνταξη και αποστολή των εκθέσεων αρχής/προφορικής μήνυσης αναφορικά με παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα εναντίον του προσωπικού της υπηρεσίας (απείθεια, εξύβριση, αντίσταση, απειλή κλπ.) κατά την άσκηση των καθηκόντων του θα γίνεται στο εξής απευθείας από τα Δ.Α.Τ.
  • Γίνονται δεκάδες μικροδιορθώσεις στην περιγραφή των αρμοδιοτήτων.
  • Διορθώνονται διάφορα λάθη του προηγούμενου Ο.Ε.Υ.
Σας ενημερώνουμε τέλος ότι η Ε.Κ.Ε.Δ.Α. έκανε όπως πάντα παρέμβαση κατά τη διαβούλευση του νέου Ο.Ε.Υ. και πολλές από τις παρατηρήσεις της λήφθηκαν υπόψη από την αρμόδια επιτροπή.
Κατεβάστε το σχετικό Φ.Ε.Κ. με το νέο Ο.Ε.Υ.:
 Δείτε τη σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου