Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2015

Ανακοινώσεις ΠΟΥΕΦ & ΟΣΥΕ για τη ρύθμιση με τη δυνατότητα παραμονής των πρώην δημ. αστυνομικών στα Κ.Κ. - Υπόδειγμα αίτησης παραμονής

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Κορυδαλλός 30/12/2014
Αρ. Πρωτ: 841

Θέμα: Δημοσίευση σε ΦΕΚ της τροπολογίας παραμονής στην Υπηρεσία μας όσων νέων συναδέλφων το επιθυμούν..


Συνάδελφοι,

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το ΦΕΚ Α’ 269/24-12-2014 στο οποίο περιλαμβάνεται η νομοθετική διάταξη με την οποία δίδεται η δυνατότητα σε όσους νέους συναδέλφους συμπεριλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες του ΑΣΕΠ, με αίτησή τους να παραμείνουν στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης.

Σας κοινοποιούμε συνημμένα τη διάταξη του νόμου και τυποποιημένη αίτηση την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να την υποβάλουν στην γραμματεία του Τ..Ε.Φ.Κ.Κ όπου υπηρετούν.

Τέλος, επειδή χθες 29/12/2014 δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ Γ’ 1755/29-12-2014 της οριστικής μετάταξης των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών στην Ελληνική Αστυνομία, σας ενημερώνουμε ότι έχουμε έλθει σε επαφή με τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου μας προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα όσων συναδέλφων συμπεριλαμβάνονται στο εν λόγο ΦΕΚ μετάταξης και παράλληλα καταθέσουν αίτηση παραμονής στην Υπηρεσία μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου