Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2015

Έγγραφο Ο.Σ.Υ.Ε. για την επιλογή ασφαλιστικού φορέα και την εξαίρεση από το Μ.Τ.Π.Υ. για τους δημοτικούς αστυνομικούς που μετατάχθηκαν στον κλάδο Φύλαξης

Κορυδαλλός, 29 Γενάρη 2015
Αριθ. Πρωτ. 4

Προς: Πρωτοβάθμια Σωματεία – Μέλη ΟΣΥΕ

ΘΕΜΑ: «Εισφορές ΜΤΠΥ νέων συναδέλφων (π. Δημοτικών Αστυνομικών)» 

Συνάδελφοι Συναδέλφισσες,

Σε συνέχεια του ζητήματος που έχει δημιουργηθεί με τις κρατήσεις των νέων συναδέλφων προερχόμενων από την πρώην Δημοτική Αστυνομία σχετικά με τις εισφορές στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) και την επιλογή του ασφαλιστικού τους φορέα σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:

Ύστερα από συνεννόηση με την αρμόδια Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και του Τμήματος Μισθοδοσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης μπορούν να υποβάλλουν αίτηση οι νέοι συνάδελφοι για την επιλογή του ασφαλιστικού τους φορέα (ΜΤΠΥ ή τον παλαιό) βάσει των διατάξεων Ν.3513/2006 παρ. 17 άρθρο 4.

Συνεπώς καλούνται οι συνάδελφοι π. Δημοτικοί Αστυνομικοί να αποστείλουν το συντομότερο δυνατό την συνημμένη αίτηση μέσω της Διεύθυνσης του Καταστήματος Κράτησης που εργάζονται προς την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Δικαιοσύνης με την οποία θα αιτούνται την συμμετοχή τους ή μη στο ΜΤΠΥ ή στον παλαιό ασφαλιστικό τους φορέα, ανεξαρτήτως αν έχουν υποβάλλει ξανά αίτηση. Όσοι υπάλληλοι επιλέξουν να μην είναι μέτοχοι του ΜΤΠΥ μπορούν, αφού λάβουν σχετική βεβαίωση από το Τμήμα Μισθοδοσίας του Υπουργείου μας για το σύνολο των έως τώρα εισφορών τους, να αιτηθούν από το ΜΤΠΥ την επιστροφή των κρατήσεων τους.
 
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι βάσει του Ν.4254/2014 παύουν να παρακρατούνται από τους μη μετόχους του ΜΤΠΥ οι κρατήσεις 1% που αφορούν στις πρόσθετες αμοιβές (σας επισυνάπτουμε σχετική εγκύκλιο του ΜΤΠΥ).

Δείτε υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης:


Δείτε το έγγραφο: Ο.Σ.Υ.Ε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου