Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2015

Σε ΦΕΚ και η μετάταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Γ΄ 1804/2014) δημοσιεύθηκε σήμερα με ημερομηνία 30.12.2014 η απόφαση μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών που τοποθετούνται στην Αποκεντρωμένη Μακεδονίας − Θράκης.

Σύμφωνα με την απόφαση:

Α. Μετατάσσονται υπάλληλοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του Ν. 4172/2013 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας − Θράκης, σε συνιστώμενες με την παρούσα προσωποπαγείς θέσεις, με την ίδια εργασιακή σχέση και βαθμό που κατείχαν, ως ακολούθως: (...)
Β. Καθορίζουμε προθεσμία για την εμφάνιση των ανωτέρω μετατασσόμενων υπαλλήλων το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 
Δείτε τη σχετική απόφαση (ΦΕΚ Γ΄ 1804/2014) :

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου