Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2015

Νέες διευκρινίσεις Π.Ο.Υ.Ε.Φ. σχετικά με την ασφάλιση στο ΜΤΠΥ & την επιλογή ασφαλιστικού φορέα για τους πρώην δημ. αστυνομικούς - Οι αντιστοιχίες των Ταμείων

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)

 Κορυδαλλός 30/01/2015
Αρ. Πρωτ: 53

Θέμα: Επιλογή ή όχι ασφάλισης στο Μ.Τ.Π.Υ. 

Συνάδελφοι,

Μετά από πολλά ερωτήματα που μας ετέθησαν από τους νέους συναδέλφους σχετικά με την επιλογή (ή όχι) ασφάλισης στο Μ.Τ.Π.Υ σας ενημερώνουμε τα κάτωθι.

Ο Ασφαλιστικός Φορέας παραμένει ο ίδιος και είναι το «Δημόσιο». Ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα επιλογής Ασφαλιστικού Φορέα. Το επικουρικό ταμείο « ΤΑΔΚΥ» που είχατε είναι το «ΤΕΑΔΥ Δικαιοσύνης» το οποίο συνεχίζετε να πληρώνετε. Το ΜΤΠΥ είναι πρόσθετο επικουρικό ταμείο που πληρώνουν οι Υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης και στο οποίο δεν μετείχατε ως Δημοτικοί Υπάλληλοι. Προκειμένου να σας βοηθήσουμε στην επιλογή σας, σας παραθέτουμε την γνωμοδότηση της εργατολόγου κας Τσίπρας Μαρίας. « Όσοι επιλέξουν να μην ασφαλιστούν στο εν λόγω ταμείο δεν επέχουν καμίας υποχρέωσης και θα λάβουν πίσω αναδρομικά όλες τις κρατήσεις. Όσοι δε επιλέξουν να ασφαλιστούν, οι αποδοχές τους υπόκεινται στις νόμιμες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ, ενώ παραλλήλως καταβάλλουν και το δικαίωμα εγγραφής στο Ταμείο. Στο σημείο αυτό για να γίνει αντιληπτό το κόστος ασφάλισης στο ΜΤΠΥ για τους υπαλλήλους, παρατίθενται το ύψος των κρατήσεων που διενεργείται στη μισθοδοσία των Μετόχων –εν ενεργεία υπαλλήλων:
Α) Δικαίωμα Εγγραφής: ένας (1) μηνιαίος μισθός (η κράτηση γίνεται σε δώδεκα ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Β) Βασικός Μισθός και Χρονοεπίδομα: 4% επί του ακαθαρίστου
Γ) Επιδόματα και παροχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης: 4% (σύμφωνα με το ν. 3620/2007, διενεργείται κράτηση ποσού 5,64€, το ύψος της οποία προκύπτει από το πλασματικό για τον υπολογισμό της σύνταξης ποσό των 140,80 Χ 4%)
Δ) Λοιπά Επιδόματα: 1%
Ε) Πάσης φύσεως πρόσθετες αμοιβές και καταβαλλόμενα ποσά: 2%

Επιπλέον δε αξίζει να τονισθεί ότι για την χορήγηση των μερισμάτων από το Μ.Τ.Π.Υ., στους συνταξιούχους γήρατος, με τα σημερινά δεδομένα, απαιτείται υποχρεωτική ασφάλιση είκοσι (20) ετών( δηλ. αν δεν συμπληρώσεις 20 έτη δεν θα λάβεις μέρισμα), ενώ το ύψος των μερισμάτων μετά από εικοσαετή ασφάλιση, ανέρχεται για την κατηγορία των ΔΕ υπαλλήλων στο ποσό των ενενήντα ευρώ. Σε περίπτωση δε σύνταξης αναπηρίας, απαιτούνται δεκαπέντε έτη ασφάλισης. Για την χορήγηση δε, απαιτείται ο ασφαλισμένος να δικαιωθεί κύριας σύνταξης γήρατος ή αναπηρίας από το ΓΛΚ. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι το ύψος των κρατήσεων που διενεργείται στις αποδοχές των υπαλλήλων δεν μεταβάλλεται ανάλογα με το έτος εισόδου του υπαλλήλου στην ασφάλιση και δεν γίνεται διάκριση στο ύψος των κρατήσεων σε Νέους και Παλαιούς Ασφαλισμένους.»

Όσον αφορά το Ταμείο Υγείας ΤΥΔΚΥ( κρατήσεις: 2,5% για τον κύριο ασφαλισμένο συν 1% για κάθε προστατευόμενο μέλος) που είχατε είναι το Ταμείο Πρόνοιας του Υπουργείου Δικαιοσύνης και οι κρατήσεις ανέρχονται στο 2,5% συνολικά (κύριος ασφαλισμένος και προστατευόμενα μέλη) επί των ακαθάριστων αποδοχών.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
-Ο- -Ο-
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου