Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Ενημέρωση ΠΟΕ-ΟΤΑ για τη φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του ΤΥΔΚΥ σε κατασκηνώσεις

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 616


Προς:
Συλλόγους-Μέλη
της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Συνάδελφοι,

Με απόφασή του (444/1/2-6-2011) το Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Π.Α.Δ. καθόρισε τις προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων για την φιλοξενία παιδιών των ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. σε παιδικές κατασκηνώσεις για το έτος 2011,  συμπληρωματικά σας γνωρίζουμε τα πιο κάτω:Όσοι εργαζόμενοι, που είναι ασφαλισμένοι στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., και ενδιαφέρονται για την αποστολή των παιδιών τους σε ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ μπορούν από τη ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 μέχρι την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 να καταθέτουν την σχετική αίτηση στα γραφεία του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.

Η φιλοξενία παιδιών ασφαλισμένων του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. γίνεται με αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία δηλώνεται η κατασκήνωση και η χρονική περίοδος της επιλογής του και αφού προηγουμένως έχει εξασφαλίσει την συμμετοχή του σ’ αυτή.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζονται είναι:
1.     Αίτηση.
2.     Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3.     Τα βιβλιάρια Υγείας του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ., για το κάθε παιδί και του γονέα.
4.     Πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού.

Προϋπόθεση για να συμμετέχουν είναι τα παιδιά να ασφαλίζονται στο Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. και να έχουν ηλικία 6-14 ετών.
Να έχουν δηλαδή γεννηθεί από 1-1-1997 μέχρι 31-12-2005.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή ενός παιδιού σε κατασκήνωση που έχει συμβληθεί με το Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. είναι η συμπλήρωση από τον γονέα ή κηδεμόνα της «ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΗ» την οποία υπογράφει και αφού ελεγχθεί από το Ταμείο, παραδίδει στην κατασκήνωση.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.

Ο Πρόεδρος     Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας

Θέμης Μπαλασόπουλος   Ιωάννης Τσούνης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου