Σάββατο 18 Ιουνίου 2011

Εκδόθηκε ο νόμος για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση που ρυθμίζει το ωράριο εργασίας και σειρά άλλων θεμάτων

Εκδόθηκε ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση που μεταξύ άλλων ρυθμίζει σειρά θεμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών που μας αφορούν άμεσα. Πρόκειται για το νόμο 3979 με ημερομηνία 16 Ιουνίου 2011 που εκδόθηκε στην Εφημερίδας της Κυβέρνησης στο Πρώτο Τεύχος με αριθμό φύλλου 138. Μπορείτε να κατεβάσετε το Νόμο 3979 στο σύνδεσμο που ακολουθεί:
 Ακολουθεί επισήμανση κάποιων διατάξεων (κάντε κλικ στο "Διαβάστε περισσότερα")Ο νόμος αυτός ρυθμίζει σειρά θεμάτων που αφορούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και είναι επαναστατικός για τη Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα. Για το κατά πόσο είναι έτοιμοι οι διάφοροι φορείς να τον εφαρμόσουν έχουμε τις αμφιβολίες μας. Διαβάστε αναλυτικά τι προβλέπει ο νόμος για να έχετε μια καλύτερη ιδέα.

Πέρα από τα θέματα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ο νόμος ρυθμίζει σειρά άλλων θεμάτων μεταξύ των οποίων:
 • Ωράριο εργασίας. Οι εβδομαδιαίες ώρες εργασίας ορίζονται σε 40
 • Καταβολή των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, του ΤΑΠ και του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων στη ΔΕΗ ή στον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος
 • Επίλυση θεμάτων που προέκυψαν με τον "Καλλικράτη"
 • Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού Ο.Τ.Α.
 • Καθιερώνεται παράβολο 40 € για την αίτηση συμμετοχής στο τεστ δεξιοτήτων
 • Συγκροτείται Ειδικό Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) και προκηρύσσονται όλες οι θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των δημόσιων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ
 • Θέματα Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης
 • Νομοθετείται η κατά προτεραιότητα καταβολή αποδοχών προσωπικού των δήμων από ειδικό λογαριασμό που πιστώνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (αφορά αποδοχές, υπερωρίες και τα κατ’ αποκοπή έξοδα κίνησης), με έναρξη ισχύος όταν εκδοθεί υπουργική απόφαση από το ΥΠΕΣΑΗΔ.
 • Νομοθετείται η νομική υποστήριξη υπαλλήλων και αιρετών δήμων και περιφερειών ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών, όταν διώκονται ποινικώς για αδικήματα, που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους
 • Ορίζεται η διαδικασία καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων προς δήμους
 • Λειτουργικά θέματα Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
 • Προβλέπεται στο εξής μετάταξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού σε υπηρεσίες του Δημοσίου και Ν.Π.Δ.Δ. σε αντίστοιχη οργανική θέση, και αντιστρόφως (άρθρο 58). Μέχρι σήμερα δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Για τη μετάταξη απαιτείται αίτηση του υπαλλήλου, ο οποίος πρέπει να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική υπηρεσία και κάθε άλλο χρονικό περιορισμό που προκύπτει από ειδική διάταξη.
 • Προβλέπεται πλέον η υποχρεωτική μετάταξη πλεονάζοντος προσωπικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού
 • Καθιερώνεται η σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, υπό προϋποθέσεις
 • Ρυθμίζεται σειρά άλλων θεμάτων

Ο νόμος έχει ισχύ από τη δημοσίευσή του. Σε ότι αφορά την αλλαγή του ωραρίου εργασίας, είναι πιθανό να ακολουθήσει εγκύκλιος του ΥΠΕΣΑΗΔ που θα ενημερώνει τους φορείς για τις νέες διατάξεις. Υπάρχει και μια ανεπίσημη πληροφορία ότι το οκτάωρο θα τεθεί σε ισχύ αρχές Ιουλίου.

Κατεβάστε το Νόμο 3979:

Ευχαριστούμε την ΠΟΕ-ΟΤΑ που μας ενημέρωσε για την κυκλοφορία του ΦΕΚ.

  Δεν υπάρχουν σχόλια:

  Δημοσίευση σχολίου