Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011

Καταργούνται οι πολεοδομίες!

Εντός πενθημέρου θα εκδίδονται οι πολεοδομικές άδειες από τις Υπηρεσίες Δόμησης. Τον έλεγχο των οικοδομικών εργασιών αναλαμβάνει η Περιφέρεια, που μπορεί να επιβάλλει βαριά πρόστιμα

Αλλάζουν όλα στον τρόπο έκδοσης των οικοδομικών αδειών, σύμφωνα με σχέδιο νόμου του υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο είναι έτοιμο να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο σε μία από τις αμέσως προσεχείς συνεδριάσεις του.


Με τον νέο νόμο καταργούνται οι πολεοδομίες καθώς και άλλοι φορείς άσκησης πολεοδομικής πολιτικής, όπως οι Επιτροπές Αρχιτεκτονικού και Πολεοδομικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ). Την ευθύνη για την έκδοση της οικοδομικής άδειας θα έχει ο μηχανικός.
Η επίβλεψη του έργου διαχωρίζεται από τη μελέτη και την αναλαμβάνει σώμα ιδιωτών μηχανικών, υπό την εποπτεία της Περιφέρειας. Επιδιώκεται τέλος η ταχύτατη έκδοση της οικοδομικής άδειας, σε πέντε ημέρες από την υποβολή του φακέλου στην αρμόδια υπηρεσία.
Οι νέες ρυθμίσεις αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή στις αρχές του επόμενου έτους, ίσως και νωρίτερα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ, Νίκο Σηφουνάκη.
Αναλυτικότερα, προβλέπονται τα εξής:
  • Καταργούνται τα πολεοδομικά γραφεία με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που σήμερα γνωρίζουμε.
  • Δημιουργείται σε κάθε καλλικρατικό δήμο Υπηρεσία Δόμησης η οποία θα δέχεται την αίτηση της οικοδομικής άδειας που θα υποβάλλεται από τον μελετητή μηχανικό και η οποία θα συνοδεύεται από το τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου, το διάγραμμα κάλυψης όπως και τα παραστατικά της τράπεζας που βεβαιώνουν πως κατατέθηκε η αμοιβή του από τον ιδιοκτήτη. Εντός τριών ημερών από την κατάθεση των παραπάνω εγγράφων, η υπηρεσία του δήμου πρέπει να δώσει τους όρους δόμησης που ισχύουν για το συγκεκριμένο ακίνητο.
  • Με ευθύνη του μηχανικού εκπονούνται στη συνέχεια οι απαραίτητες μελέτες (αρχιτεκτονική, στατική, ενεργειακή κ.λπ.) και υποβάλλονται στην Υπηρεσία Δόμησης.
  • Η Υπηρεσία Δόμησης οφείλει να εγκρίνει (ή να απορρίψει) τον φάκελο εντός 5 ημερών.
  • Η υποβολή του φακέλου της άδειας μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά.
Μόλις ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες, ο μελετητής μηχανικός πρέπει να κάνει έναρξη οικοδομής, να υποβάλει δηλαδή σχετική δήλωση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης της Περιφέρειας, η οποία θα είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη του έργου. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έχει την ευθύνη να ελέγχει την ορθή εφαρμογή της οικοδομικής άδειας και σε περίπτωση παρατυπίας θα επιβάλλονται ιδιαίτερα αυστηρές κυρώσεις σε ιδιοκτήτη και μηχανικό, οι οποίες για τον τελευταίο μπορούν να φθάσουν μέχρι την αφαίρεση της άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Ελεγκτές
Τον ρόλο της επίβλεψης αναλαμβάνει Σώμα Ελεγκτών Δόμησης, υπό την εποπτεία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, το οποίο αποτελείται από ιδιώτες και το οποίο αμείβεται από τον ιδιοκτήτη της νέας οικοδομής, με την προβλεπόμενη αμοιβή επίβλεψης.
Εκτός από τις πολεοδομίες, καταργούνται οι ΕΠΑΕ και τα ΣΧΟΠ (Συμβούλια Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος). Θα αντικατασταθούν από συμβούλια αρχιτεκτόνων, στα οποία θα συμμετέχουν διακεκριμένοι αρχιτέκτονες και καθηγητές. Οι εργαζόμενοι στις πολεοδομίες είτε θα απορροφηθούν στην υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ που θα ασχοληθεί με την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων είτε στους δήμους και στην περιφέρεια.

Ν. ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ
"Με το σχέδιο νόμου τελειώνει το καρκίνωμα των πολεοδομιών"
Ιδιαίτερα σκληρός απέναντι στις πολεοδομίες εμφανίστηκε χθες ο Νίκος Σηφουνάκης, τις οποίες χαρακτήρισε "καρκίνωμα". Οπως είπε, τριάντα χρόνια μετά τον οικιστικό νόμο 1337/83 του αείμνηστου Αντώνη Τρίτση, ούτε η αυθαίρετη δόμηση αναχαιτίστηκε ούτε η ασχήμια στις οικοδομές. Το χειρότερο, όμως, κατά τον αναπληρωτή υπουργό, υπήρξε η ουσιαστική έλλειψη ισοπολιτείας. Με το νέο σχέδιο νόμου, τόνισε, όλοι καλούνται να αναλάβουν τις ευθύνες τους - κράτος, μηχανικοί και υπηρεσίες. Κατά τον κ. Σηφουνάκη, κομβικό ρόλο στην εξυγίανση του συστήματος έκδοσης των οικοδομικών αδειών παίζει ο διαχωρισμός του εγκριτικού έργου από το εποπτικό έργο, κάτι που επιτυγχάνεται με το νέο ν/σ.

Μανίνα Νικολοπούλου


Πηγή: http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22768&subid=2&pubid=63149153

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου