Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015

Παρέμβαση στο Μ.Τ.Π.Υ. από σωφρονιστικούς υπαλλήλους -πρώην δημ. αστυνομικούς- του Κ.Κ. Κορυδαλλού για τις καθυστερούμενες επιστροφές

Παρέμβαση στο ΜΤΠΥ από πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς, νυν σωφρονιστικούς υπαλλήλους του Καταστήματος Κράτησης Κορυδαλλού και κατάθεση αιτήματος απάντησης για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση επιστροφής των ποσών που τους παρακρατήθηκαν άσκοπα.


Την Τετάρτη  14/10/2015 το πρωί μετέβη 8μελές κλιμάκιο συναδέλφων  στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων στην Αθήνα, για να καταθέσει Αίτημα Απάντησης που αφορά την πολύμηνη καθυστέρηση επιστροφής των ποσών που παρακρατήθηκαν από τους νέους συναδέλφους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς ,πριν από την διαγραφή τους από το Ταμείο. Επίσης πραγματοποιήθηκε άτυπη συνάντηση με στέλεχος της Διεύθυνσης Διαχείρισης  Περιουσίας  του  ΜΤΠΥ (λόγω της μη διαθεσιμότητας  του αρμόδιου Διευθυντή που βρισκόταν σε σύσκεψη). Το περιεχόμενο της συζήτησης ήταν η παράλογη καθυστέρηση των χρημάτων που παρακρατήθηκαν άσκοπα. Προφανώς και αναμένεται η επίσημη απάντηση του ΜΤΠΥ για να γίνουν οι επόμενες κινήσεις αναλόγως, αλλά για την ιστορία, στην άτυπη συζήτηση που έγινε η πλευρά του Ταμείου επικαλέστηκε προβλήματα που οφείλονται στην περίοδο μετάβασης στην πλήρη μηχανογράφηση του Ταμείου και στις μετέπειτα προβλεπόμενες γραφειοκρατικές διαδικασίες που καθυστερούν την όλη διαδικασία επιστροφής των χρημάτων. Καθυστέρηση που δεν γίνεται σκόπιμα κατά τα λεγόμενα τους. Κατέστη σαφές από την πλευρά των συναδέλφων ότι δεν θα δεχτούν άλλη καθυστέρηση των ποσών που δικαιούνται και θα διεκδικήσουν με αγωγές κατά παντός υπευθύνου τα χρήματα τους εάν δεν ικανοποιηθεί άμεσα το αίτημα τους.
  • Ακολουθεί το κείμενο που κατατέθηκε με αρ. πρωτοκόλλου: 70294/14-10-15


 Προς: Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
 Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 52
 Αθήνα Κορυδαλλός, 12 Οκτωβρίου 2015 
Αίτημα απάντησης 
 Τον Μάιο του 2014 μεταταχθήκαμε στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μέσω της διαδικασίας διαθεσιμότητας-κινητικότητας, δεκάδες πρώην Δημοτικοί Αστυνομικοί ως προσωπικό Φύλαξης. 
Για χρονικό διάστημα που υπερέβαινε το 1ο έτος υπηρεσίας μας έγινε αυτόματη εγγραφή μας και στο Μ.Τ.Π.Υ. με επακόλουθο να γίνονται κανονικά οι κρατήσεις που προβλέπονται για τους νεοπροσλαμβανόμενους, καθώς και το 4% επί του μισθού. Έπειτα μας δόθηκε η εθελοντική δυνατότητα της μη υπαγωγής μας στο Μ.Τ.Π.Υ. σύμφωνα με τον Νόμο 3513, Τεύχος Α, αρ. φύλλου 265, 05/12/2006 και συγκεκριμένα στο άρθρο 4, παρ. 17 όπου αναφέρει ότι: «Υπάλληλοι του Δημοσίου ή των Ν.Π.Δ.Δ. ή των ανεξάρτητων αρχών ή των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού ή των Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α α΄ και β΄ βαθμού, οι οποίοι μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε θέσεις Υπηρεσιών ή Φορέων που διέπονται από διαφορετικό ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό στο οποίο υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή μεταφορά τους, δύνανται, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής τους στο ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που διέπει το αντίστοιχο προσωπικό της νέας τους θέσης, να διατηρήσουν από την ημερομηνία της μετάταξης ή μεταφοράς τους το ασφαλιστικό−συνταξιοδοτικό καθεστώς της θέσης από την οποία προέρχονται και όλη η εφεξής υπηρεσία τους στη νέα τους θέση θεωρείται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό.  
Η διατήρηση του προηγούμενου της μετάταξης ή μεταφοράς ασφαλιστικού−συνταξιοδοτικού καθεστώτος από τους υπαλλήλους του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με ανέκκλητη δήλωσή τους που υποβάλλεται στην Υπηρεσία ή το Φορέα στην οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι τρεις (3) μήνες και αρχίζει για όσους μεν έχουν ήδη μεταταγεί ή μεταφερθεί, από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για όσους δε πρόκειται να μεταταγούν ή μεταφερθούν, από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής πράξης μετάταξης ή μεταφοράς».  
Έχουν περάσει μήνες από τότε που απεστάλησαν οι σχετικές αιτήσεις διαγραφής από το ΜΤΠΥ και ενώ δεν γίνονται πλέον οι κρατήσεις από το Ταμείο σας, τα χρήματα που παρακρατήθηκαν τακτικότατα δεν έχουν επιστραφεί ακόμη στους δικαιούχους. Τα ποσά ανέρχονται ατομικά από εκατοντάδες ευρώ έως άνω των 1000 ευρώ. Είμαστε άνθρωποι που χρειαζόμαστε αυτά τα ποσά, έχουμε δεχτεί αρκετά πλήγματα στο εισόδημα μας από την πολύμηνη περίοδο της διαθεσιμότητας έως και των μειώσεων που συνεχίστηκαν σε βάρος μας αφού είμαστε τα πρώτα θύματα της βίαιης περικοπής της μισθολογικής προσωπικής διαφοράς μας. Δικαιούμαστε αυτά τα χρήματα που δεν αποτελούν κάποιο εικονικό ή πλασματικό ποσό διεκδίκησης αλλά είναι χρήματα που παρακρατήθηκαν από εμάς στο Ταμείο σας.  
Παρακαλώ όπως μας γνωστοποιήσετε εντός του νομίμου χρονικού διαστήματος:
α) Για ποιο λόγο δεν έχουν πιστωθεί τα χρήματα ακόμη στους δικαιούχους; β) Ποια είναι η ακριβή ημερομηνία πίστωσής τους στους λογαριασμούς των δικαιούχων, όπως αυτοί σας έχουν γνωστοποιηθεί.  Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι αν δεν ικανοποιηθεί το αίτημα μας για άμεση επιστροφή των χρημάτων μας, θα αναγκαστούμε να προχωρήσουμε στην διεκδίκηση των εν λόγω ποσών με ένδικα μέσα. 
Με εκτίμηση


Το είδαμε: http://www.dimastin.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου