Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

Νέο ΦΕΚ με την τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Επανακατάταξη εξαιρεθέντων στο Δήμο Αθηναίων που επέστρεψαν στη Δ.Α.

Δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί**, αλλά δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2104/28.92015) νέα απόφαση με την τοποθέτηση και κατάταξη υπαλλήλων πρώην Δημοτικών Αστυνομικών, των περιπτώσεων β, γ και δ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Η απόφαση είναι όμοια σχεδόν με την προηγούμενη. Αν κάποιος γνωρίζει περισσότερα ας ενημερώσει. Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύεται και η επανακατάταξη σε κλιμάκια υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που είχαν εξαιρεθεί της διαθεσιμότητας και επέστρεψαν στη Δημοτική Αστυνομία αρχικά με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν στις 23.9.2013. Με αυτό το ΦΕΚ επανακατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν στο Δήμο (και όχι στις 23.9.2013), καθώς η υπηρεσία τους είναι συνεχής .

Δείτε τη σχετική απόφαση:

**Σημείωση: Τελικά η δεύτερη απόφαση τοποθέτησης και κατάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών  στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής δημοσιεύθηκε εκ παραδρομής και ανακλήθηκε με νεώτερο ΦΕΚ (ΦΕΚ Β'  2254/2015).

Δείτε τη σχετική απόφαση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου