Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2015

Έγγραφο του Ανεξάρτητου Σωματείου Κορυδαλλού στη Διοίκηση του ΜΤΠΥ για την καθυστέρηση καταβολής των οφειλόμενων στους πρώην δημ αστυνομικούς

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ
ΚΑΤ. ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΥΠ. ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ»

Αρ. Πρωτ.: 100
Κορυδαλλός: 19/10/2015

ΠΡΟΣ:
Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων
1)Διοικητικό Συμβούλιο
2)Τμήμα Παρακολούθησης Μετόχων

ΘΕΜΑ: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ

Έπειτα από πολύμηνη αναμονή και ενώ ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής, διασταύρωσης των στοιχείων και αποζημίωσης των πρώην Δημοτικών Αστυνομικών και νυν Εξωτερικών Φρουρών των Καταστημάτων Κράτησης, θα θέλαμε να μας δώσετε και εγγράφως πλέον απαντήσεις και διευκρινήσεις σχετικά με αυτή την ατελέσφορη καθυστέρηση.

Όπως γνωρίζετε αρχικά το Υπουργείο Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ζήτησε επιπλέον διευκρινήσεις για την δυνατότητα χρήσης του νόμου 3513/2006 και έπειτα από μια δαιδαλώδη και χρονοβόρα διαδικασία στην όποια ενεπλάκησαν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες με αποφάσεις τους
·         Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (αρ.πρωτ. 106822/0092/05-09-2014),
·         Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (αρ.πρωτ. 58996/30-07-2014),
·         Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης (αρ.πρωτ. Φ20144/21441/847/16-01 2015),
δόθηκε τελικά  το δικαίωμα επιλογής στους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς να επιλέξουν συνταξιοδοτικό και ασφαλιστικό φορέα (συμπεριλαμβανόμενου και του Μ.Τ.Π.Υ.).

Με την άρση του περιορισμού, κατατέθηκαν από τις αρχές του έτους μαζικές αιτήσεις για την απομάκρυνση από το Μ.Τ.Π.Υ. καθώς και για την επιστροφή των μέχρι εκείνη τη στιγμή παρακρατηθέντων ποσών. Δυστυχώς όμως αν και έχει παρέλθει εύλογο χρονικό διάστημα, η υπόθεση ακόμα λιμνάζει με αβέβαιο το πότε θα διεκπεραιωθεί και αυξάνοντας το αίσθημα ανασφάλειας για το πότε θα πιστωθούν τα ποσά στους ενδιαφερομένους.

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψιν όλα τα παραπάνω, καλούμε την Διοίκηση του Μ.Τ.Π.Υ. να μας απαντήσει στα κάτωθι ερωτήματα, συγκεκριμένα, άρτια και υπεύθυνα, καθώς είναι υποχρέωση μας να ενημερώσουμε και να μειώσουμε την αυξανομένη ανησυχία των υπαλλήλων, και να αποκτήσουμε πλέον μια επίσημη έγγραφη απάντηση η οποία μπορεί να αποτελέσει πρόκριμα για μελλοντικές νομικές διεκδικήσεις.

1.       Για ποιο λόγο το Μ.Τ.Π.Υ. δεν απάντησε στις Αιτήσεις των υπαλλήλων όπως όφειλε να πράξει εντός εκ του νόμου τασσόμενης προθεσμίας;
2.       Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η διαδικασία διασταύρωσης και αποζημίωσης των υπαλλήλων;
3.       Ποια είναι η διαδικασία και πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την αποζημίωση των υπαλλήλων έπειτα από την διασταύρωση των στοιχείων τους;
4.       Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων των ενδιαφερόμενων υπαλλήλων;
5.       Τα οφειλόμενα ποσά πρέπει να καταβληθούν εντός του λογιστικού έτους 2015 ή μετατίθενται για το νέο έτος;
6.       Υφίσταται η προϋπόθεση ότι πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία καταγραφής – διασταύρωσης των υπαλλήλων και να έχουν σταλεί οι καταστάσεις στην Υ.Δ.Ε. του Υπουργείου Εργασίας εντός του τρέχοντος έτους;
7.       Πότε αναμένεται οι βεβαιωμένες οφειλές του Μ.Τ.Π.Υ. να καταβληθούν στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους;

Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εντός των οριζόμενων από το νόμο ημερών (50 ημερολογιακές), καθώς οιαδήποτε καθυστέρηση περάν του νομίμου επιδεικνύει πνεύμα μη χρηστής διοίκησης, σύμφωνα τον ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 3242/2004, και όπως ορίζει το αρθ. 10 παρ.3 του Συντάγματος, παραβαίνουσα ούτω κάθε αρχή νομιμότητας. 

Με εκτίμηση
για το Δ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου