Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η μετάταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή

Κυκλοφόρησε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Γ΄ 234/2015) η απόφαση μετάταξης των τριάντα (30) δημοτικών αστυνομικών που τοποθετούνται στη  Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού. Ορίζεται προθεσμία εμφάνισης των υπαλλήλων στην Υπηρεσία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση στους ενδιαφερόμενους του Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως στο οποίο θα δημοσιευθεί η περίληψη.

Απομένουν έτσι αποφάσεις από άλλους 4 φορείς για να ολοκληρωθεί η κινητικότητα-παρωδία των δημοτικών αστυνομικών που έχει ξεπεράσει τους 18 μήνες, και ενδέχεται να μην ολοκληρωθεί στην πράξη ποτέ. 27 αποσπασμένοι υπάλληλοι στο Γραφείο του «εκσυγχρονιστή» της Δημόσιας Διοίκησης Κυριάκου Μητσοτάκη δεν επαρκούσαν!

Δείτε τη σχετική απόφαση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου