Δευτέρα, 23 Μαρτίου 2015

Ερώτηση Κ. Γκιουλέκα (Ν.Δ.) με θέμα «Τοποθετήσεις αστυνομικών που προέρχονται απο τη Δημοτική Αστυνομία»

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π.ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ             
Α’ ΕΚΛ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΠΡΟΣ
ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Ερώτηση

προς
τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
κ. Νικό Βούτση
τον Αναπληρωτή Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης
κ. Γιώργο Κατρούγκαλο
τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
κ. Γιάννη Πανούση

ΘΕΜΑ: Τοποθετήσεις αστυνομικών που προέρχονται απο τη Δημοτική Αστυνομία
Στις 17 Μαρτίου 2015 τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο με τίτλο  ''Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις'' .
 Σύμφωνα με το άρθρο 25 του νομοσχεδίου που αφορά την '' Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας΄΄ καταργούνται στην Ελληνική Αστυνομία οι θέσεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που είχαν συσταθεί με την υπ’ αριθμ. 6000/2/5250/8-π΄ από 12.12.2014 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. (ΦΕΚ Β΄ 3595) και επανασυστήνονται αυτοδίκαια οι θέσεις και κλάδοι ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας, που είχαν καταργηθεί με την παρ. 1 του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).
 Οι υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις της παραγράφου 1 καταλαμβάνουν αυτοδίκαια τις επανασυσταθείσες θέσεις, με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, εφόσον καταθέσουν αίτηση που υποβάλλεται εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου, στον οποίο ανήκαν οργανικά.
 Υπάλληλοι που κατείχαν τις οργανικές θέσεις αλλά δεν επιθυμούν να καταλάβουν την επανασυσταθείσα κατά την παρ. 1 αρχική θέση τους, εφόσον καταθέσουν σχετική δήλωση εντός της ίδιας προθεσμίας των δέκα (10) ημερών στην Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του Δήμου στον οποίο ανήκαν οργανικά, τοποθετούνται σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού. Σχετική διαπιστωτική πράξη εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Το συγκεκριμένο άρθρο έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στους ενδιαφερομένους πολλοί εκ των οποίων επιθυμούν την παραμονή τους στην Ελληνική Αστυνομία και κατόπιν εκπαίδευσής τους την πλήρη ενσωμάτωση τους σε αυτήν. Δίκαιο, λοιπόν, θα ήταν στη ρύθμιση να δοθεί η διαζευκτική ευχέρεια στους ενδιαφερόμενους είτε να επιστρέψουν  στους Δήμους  είτε να παραμείνουν στην Ελληνική Αστυνομία, στις ήδη υπάρχουσες νεοσυσταθείσες οργανικές θέσεις που τοποθετήθηκαν. Επειδή παρήλθε αρκετός χρόνος από τις αρχικές μεταβολές θα ήταν επίσης δικαιολογημένο να δύναται όποιος επιλέξει τη μη παραμονή του στη θέση όπου είναι ήδη τοποθετημένος , αλλά την επιστροφή του στην επανασυσταθείσα Δημοτική Αστυνομία, να μην επιστρέψει αναγκαστικά και υποχρεωτικά στο Δήμο προέλευσης της προηγούμενης οργανικής του θέσης, αλλά στο Δήμο συμφερόντων του.
Τέλος, είναι σημαντικό, όπως προαναφέρθηκε, να ρυθμιστεί η πλήρης ενσωμάτωση στο αστυνομικό προσωπικό και αξιοποίηση όλων, όσοι επιλέξουν την παραμονή τους στην Ελληνική Αστυνομία, με την άμεση εκπαίδευσή τους και έκδοση του σχετικού Π.Δ. για τις αρμοδιότητές  τους.
Επειδή τα ανωτέρω είναι απολύτως δίκαια και εφικτά

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργός και Αναπληρωτές Υπουργοί

Αν προτίθενται να τα λάβουν υπόψη τους και να τα συμπεριλάβουν στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
         
    Αθήνα 20.3.2015
                                                                               Ο Ερωτών Βουλευτής

    Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας
     Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου