Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Ιεράπετρας για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας: Διοικητικός προσανατολισμός αρμοδιοτήτων - Κίνητρα επιστροφής

Ψήφισμα εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεράπετρας σχετικά με την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει:


«Με το άρθρο 81του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α/167/23.07.2013) από 23.09.2013 παρήλθε η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, γεγονός που αποδείχτηκε ένα ολέθριο σφάλμα καθώς:

- Επέφερε σοβαρότατο πλήγμα στην αρχή  διοικητικής αυτοτέλειας των ΟΤΑ
- Ικανοποίησε μια εσφαλμένη Μνημονιακή επιταγή για 25.000 διαθεσιμότητες δίχως ουσιαστικό λόγο.
- Επιλέχθηκε χωρίς να προηγηθεί αξιολόγηση του θεσμού. 
- Επηρέασε αρνητικά την ευταξία των πόλεων και την ποιότητα ζωής των δημοτών.  
- Επιβάρυνε υπέρμετρα το έργο και τους πόρους της ΕΛ.ΑΣ.
- Συμβάλει στην οικονομική κατάρρευση των Δήμων.

Υπό το πρίσμα των ξεκάθαρων προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρνησης, που εκφράζουν την βούληση της Κυβέρνησης για:
- Ουσιαστική αναδιάρθρωση του Δημόσιου Τομέα.
- Υιοθέτηση πρακτικών διαβούλευσης και συναινετικού χαρακτήρα κινήσεων στο ανωτέρω πλαίσιο.
- Ορθή αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού.
- Άρση αδικιών που έλαβαν χώρα με τον θεσμό της διαθεσιμότητας-κινητικότητας.
- Εξυπηρέτηση ατομικού και συλλογικού συμφέροντος.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι : 
α) Η τωρινή κατάσταση έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο καθώς η προηγούμενη Κυβέρνηση χωρίς προγραμματισμό ανάγκασε την   Ελληνική Αστυνομία να  επωμιστεί  ένα πλήθος αλλότριων αρμοδιοτήτων, η δε Τοπική Αυτοδιοίκηση ανέλαβε μέρος των προηγούμενων αρμοδιοτήτων με αισθητά λιγότερο ή με καθόλου αριθμητικά προσωπικό και αρνητικά μέχρι σήμερα αποτελέσματα όσον αφορά την εύρυθμη λειτουργία των πόλεων (κυκλοφοριακό, παραεμπόριο, κατάληψη κοινοχρήστων χώρων κ.α.) 
β) το προσωπικό που υπηρετούσε στην Δημοτική Αστυνομία ήταν προσωπικό υψηλών προσόντων, ειδικοί ανακριτικοί υπάλληλοι με μεγάλη εμπειρία πάνω στις αρμοδιότητες και το γεγονός ότι έχουν δαπανηθεί χρήματα από τους Δήμους (εκπαίδευση, στολές, μέσα, εξοπλισμό) για τα οποία ουδέποτε έγινε απόσβεση.

Προτείνεται: 
- Η άμεση επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας Υπηρεσίας Ιεράπετρας με γνώμονα τις ακόλουθες αρχές:
- Να δοθούν κίνητρα για εθελοντική επιστροφή όλων των Δημοτικών Αστυνομικών οι οποίοι υπηρετούσαν στο Δήμο Ιεράπετρας έως την ημερομηνία κατάργησης 23.09.2013 οι οποίοι αυτή τη στιγμή εξασκούν αλλότρια καθήκοντα. 
- Επανεξέταση των νομοθετικού πλαισίου, που θα έχει σαφώς πιο διοικητικό προσανατολισμό, διαχειρίσιμο φόρτο αρμοδιοτήτων και πιο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα 
- Έναρξη διαβούλευσης μεταξύ εμπλεκομένων φορέων για την ουσιαστική αναβάθμιση του θεσμού, ώστε να ανταποκρίνεται στην νέα μορφή  της Δημόσιας Διοίκησης.
- Πρόβλεψη για 2000 προσλήψεις σε Δήμους που δεν διέθεταν καθόλου Δημοτική Αστυνομία ή σε Δήμους με υποστελέχωση.

Πηγή: Ανατολή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου