Παρασκευή, 20 Μαρτίου 2015

Σε ΦΕΚ και η οριστική μετάταξη των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας

Κυκλοφόρησε χθες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Γ΄ 216/17.3.2015) η απόφαση μετάταξης των δημοτικών αστυνομικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας. Απομένουν έτσι αποφάσεις από άλλους 5 φορείς για να ολοκληρωθεί η κινητικότητα-«πρότυπο» του κ. Μητσοτάκη, που μέχρι στιγμής έχει διαρκέσει 18 μήνες, και όλα δείχνουν ότι δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί ποτέ.

Σύμφωνα με την απόφαση:
Α. Μετατάσσονται οι κάτωθι μόνιμοι υπάλληλοι, πρώην δημοτικοί αστυνομικοί που είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 81 του Ν.4172/2013, στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου − Δυτικής Μακεδονίας σε συνιστώμενες με την παρούσα προσωποπαγείς θέσεις, με την ίδια εργασιακή σχέση και βαθμό που κατείχαν, ως ακολούθως:
Β. Καθορίζεται ως προθεσμία για την εμφάνιση των ανωτέρω μετατασσόμενων υπαλλήλων το αργότερο είκοσι (20) ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Δείτε τη σχετική απόφαση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου