Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2015

Σύσταση θέσεων στο Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ B' 2133/2015) η απόφαση σύστασης των προσωποπαγών θέσεων για τους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς που τοποθετήθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αλλά και αυτών που τοποθετήθηκαν στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (οι σχετικές αποφάσεις τοποθέτησης εδώ και εδώ).

Σε μια κουταλιά νερό πνίγεται η ΕΛ.ΑΣ. για διάταξη του 2013!!! - Πότε χορηγείται ολόκληρη και πότε με μαθηματικό τύπο η άδεια ανατροφής τέκνου (Σ.Κ.Α.Υ.)

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
Μέλος των : ΠΟΑΣΥ και Ευρωπαϊκών συνδικάτων (EUROCOP)

Αλεξανδρούπολη, 5 Οκτωβρίου 2015
                                                Αριθ. Πρωτ 302/2/1
 
ΠΡΟΣ: 1)  Α.Ε.Α./ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΜΕΣΩ Π.Ο.ΑΣ.Υ. )
             2)  Π.Ο.ΑΣ.Υ.
ΘΕΜΑ: Λήψη άδειας ανατροφής τέκνου από άνδρα αστυνομικό.
ΣΧΕΤ: α) ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254 από 14-05-2007 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.
           β) ΔΙΔΑΔ/Φ.69/51/οικ.34813 από 27-12-2013 εγκύκλιος του  Υ.Δ.Μ.Η.Δ.
           γ) ΔΙΔΑΔ/Φ.51/590/οικ.14346 από 29-05-2008 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.
Α)  Όπως αναφέρεται στην παρ.2 του Κεφαλαίου IV της ανωτέρω (α) σχετικής, «Ογονέας υπάλληλος δικαιούται εννέα (9) μήνες άδεια με αποδοχές για ανατροφή παιδιού, εφόσον δεν κάνει χρήση του προαναφερθέντος μειωμένου ωραρίου». Ακολούθως στην παρ. 4 του ίδιου Κεφαλαίου αναφέρεται ότι: «Αν η σύζυγος του υπαλλήλου ή ο σύζυγος της υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιων ολικώς ή μερικώς διευκολύνσεων, ο σύζυγος ή η σύζυγος υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσης του μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των προβλεπόμενων από την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του Υ.Κ. διευκολύνσεων.» Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι: «Στην περίπτωση που ο ένας γονέας εργάζεται με καθεστώς μερικής απασχόλησης, τότε ο άλλος γονέας (δημόσιος υπάλληλος) δικαιούται να κάνει χρήση της διευκόλυνσηςτου μειωμένου ωραρίου ή της άδειας ανατροφής κατά το ήμισυ των προβλεπομένων.»  

Σάββατο, 3 Οκτωβρίου 2015

"Θύμα" των εκλογών η επαναλειτουργία της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά

Το κείμενο που ακολουθεί αποτελεί απάντηση σε κακόβουλα δημοσιεύματα του πειραιώτικου τύπου για τους δημοτικούς αστυνομικούς του Δήμου Πειραιά.

Λόγω των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτέμβρη και βάση του άρθρου 28 του νόμου 2190/1994 απαγορεύονται οι προσλήψεις και οι μεταβολές υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων κατά το διάστημα από την προκήρυξη των βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της κυβέρνησης, προκειμένου να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η νομιμότητα των ενεργειών της Δημόσιας Διοίκησης.

Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου 2015

Νέο ΦΕΚ με την τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής - Επανακατάταξη εξαιρεθέντων στο Δήμο Αθηναίων που επέστρεψαν στη Δ.Α.

Δεν γνωρίζουμε τι έχει συμβεί, αλλά δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2104/28.92015) νέα απόφαση με την τοποθέτηση και κατάταξη υπαλλήλων πρώην Δημοτικών Αστυνομικών, των περιπτώσεων β, γ και δ της παρ. 2 του άρθρου 19 του Ν. 4325/2015 στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Η απόφαση είναι όμοια σχεδόν με την προηγούμενη. Αν κάποιος γνωρίζει περισσότερα ας ενημερώσει. Στο ίδιο ΦΕΚ δημοσιεύεται και η επανακατάταξη σε κλιμάκια υπαλλήλων του Δήμου Αθηναίων που είχαν εξαιρεθεί της διαθεσιμότητας και επέστρεψαν στη Δημοτική Αστυνομία αρχικά με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν στις 23.9.2013. Με αυτό το ΦΕΚ επανακατατάσσονται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν στο Δήμο (και όχι στις 23.9.2013), καθώς η υπηρεσία τους είναι συνεχής .

Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης

Κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2103/28.9.2015) ακόμη μία απόφαση τοποθέτησης πρώην δημοτικών αστυνομικών, αυτή για την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης. Απομένει έτσι η έκδοση της σχετικής απόφασης από την Αποκεντρωμενή Διοίκηση Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας η οποία αναμένεται σύντομα, αλλά και μία δεύτερη απόφαση από την Υπηρεσία Ασύλου, για να ολοκληρωθεί η κινητικότητα του πολύπαθου κλάδου των δημοτικών αστυνομικών.

Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015

Νέα πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου «αδειάζει» το Μητσοτάκειο ΥΔΜΗΔ: Οι Δ.Α. κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου μετατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία που υπηρετούσαν στις 23.9.13

Όπως γνωρίζετε, στις εξαιρέσεις από τη διαθεσιμότητα του άρθρου 81 του ν. 4172/2013 περιλαμβάνονταν και οι δημοτικοί αστυνομικοί κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι αρχικά μετατάχθηκαν αυτοδίκαια σε αντίστοιχο κλάδο διοικητικού της κατηγορίας που υπηρετούσαν πριν τις 23.9.2013. Αφού έγιναν κάποιες παρεμβάσεις, και παρά την έλλειψη σχετικής ρύθμισης, το τότε Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με έγγραφό του υποχρέωσε τους δήμους να κατατάξουν τους υπαλλήλους στην ανώτερη κατηγορία που αντιστοιχεί στα τυπικά τους προσόντα, ασχέτως αν έχει παρέλθει ο περιορισμός της οκταετίας, και  παρά το αυτοδίκαιο της μετάταξης με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν. Η νομιμότητα της δαπάνης για μετάταξη σε ανώτερη κατηγορία κατέπεσε με πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 117/2015, δείτε την εδώ), ενώ με νέα πράξη (Ελ.Συν.Κλιμ.Τμ.1 Πράξη 214/2015) ορίζεται ότι μόνο οι υπάλληλοι που εμπίπτουν στις εξαιρετικώς αντιμετωπιζόμενες κατηγορίες του άρθρου 90 του ν. 4172/2013 (π.χ υπάλληλοι των οποίων ο ή η σύζυγος έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα) εξαιρούνται από το καθεστώς διαθεσιμότητας, δυνάμενοι να μεταταχθούν αυτοδικαίως στην ίδια ή σε ανώτερη κατηγορία της υπαλληλικής ιεραρχίας σε θέσεις αντίστοιχες με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν στις 23.9.2013. Σε αυτές δεν περιλαμβάνονται οι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος καθώς, όπως θυμάστε, η εξαίρεση ίσχυσε φωτογραφικά ειδικά για τη Δημοτική Αστυνομία, ενώ η πράξη επισημαίνει ότι «κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που επιθυμεί να αξιολογηθεί κατ’ επίκληση τυπικών προσόντων ανώτερων της κατηγορίας που ανήκε η καταργούμενη θέση, υποχρεούται να ενταχθεί στο πρόγραμμα εθελουσίας κινητικότητας, προκειμένου η αίτησή του να εκτιμηθεί κατά ίσο μέτρο κρίσης με τους λοιπούς διαθέσιμους υπαλλήλους της ίδιας κατηγορίας».

Παρασκευή, 25 Σεπτεμβρίου 2015

Σε ΦΕΚ η τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας

Μία ακόμη απόφάση τοποθέτησης πρώην δημοτικών αστυνομικών δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2078/2015) και αφορά όσους τοποθετούνται στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας − Στερεάς Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο ίδιο ΦΕΚ αρχικά επρόκειτο να δημοσιευθεί και η σχετική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης η οποία ανακλήθηκε για να ακολουθήσει ορθή επανάληψη.

Θεσσαλονίκη: Έναρξη μιας νέας περιόδου για την αστυνόμευση της πόλης - Εισαγγελική εντολή στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου για μηδενική ανοχή

Μηδενική ανοχή έναντι της παράνομης στάθμευσης, της άσκησης παρεμπορίου και της κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από τραπεζοκαθίσματα καταστημάτων, ζητά εισαγγελέας με έγγραφη παραγγελία του ενόψει της επαναλειτουργίας -από την ερχόμενη Δευτέρα- της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Σε ΦΕΚ και η τοποθέτηση των πρώην δημοτικών αστυνομικών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αττικής & Κρήτης - Διόρθωση σφάλματος στο 2ο με νέο ΦΕΚ!

Ακόμη δύο αποφάσεις τοποθέτησης πρώην δημοτικών αστυνομικών δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2051/2015 και 2052/2015) και αφορούν όσους τοποθετούνται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης.

Ενημέρωση 30.9.15: Στο ΦΕΚ Β' 2105/28.9.2015 δημοσιεύθηκε και διόρθωση σφάλματος στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015

Οι αποφάσεις για τη συγκρότηση εκλογικών συνεργείων και τον καθορισμό της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης - 110€ (μεικτά) για τους υπαλλήλους ΟΤΑ

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ B' 2018/16.9.2015) οι αποφάσεις για τον καθορισμό των εκλογικών συνεργείων για τις σημερινές εκλογές, καθώς και το ύψος της αποζημίωσης ανά περίπτωση. Εκλογική αποζημίωση στο Δήμο Αθηναίων θα λάβουν 1.316 άτομα.
  • Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015
  • Καθορισμός εκλογικής αποζημίωσης των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015

Σάββατο, 19 Σεπτεμβρίου 2015

Νέες αποφάσεις τοποθέτησης πρώην δημοτικών αστυνομικών στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις Αιγαίου και Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2064/18.9.2015) κυκλοφόρησαν χθες βράδυ άλλες δύο αποφάσεις σε σχέση με πρώην δημοτικούς αστυνομικούς στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών, οι πρώτες που αφορούν τοποθέτηση σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας:
  • Τοποθέτηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου πρώην Δημοτικών Αστυνομικών
  • Διαπιστωτική Πράξη Κατάταξης − Τοποθέτησης υπαλλήλων πρώην δημοτικών αστυνομικών σε Υπηρεσίες της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε. και Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 περ. β΄, γ΄ και δ΄ του Ν. 4325/2015

Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015

Σε ΦΕΚ και η τοποθέτηση άλλων 50 πρώην δημοτικών αστυνομικών σε θέσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών

Άλλη μία απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, στο ΦΕΚ Γ' 925/17.09.2015. Η απόφαση αφορά 50 πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, για τους οποίους διαπιστώνεται η τοποθέτηση από 11.05.2015, σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και η κατάταξη σε θέσεις δημοσίου δικαίου με τον ίδιο βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο που κατείχαν κατά τη του2 θέση σε διαθεσιμότητα.

Πέμπτη, 17 Σεπτεμβρίου 2015

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση τοποθέτησης 17 πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του ΥΠΕΣΔΑ

Στο ΦΕΚ Γ' 919/16.9.2015 κυκλοφόρησε η απόφαση τοποθέτησης 17 πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Είχε προηγηθεί σχετική απόφαση από την αρμόδια επιτροπή του ΣτΕ ήδη από τις 7 Σεπτεμβρίου, σας είχαμε ενημερώσει σχετικά εδώ, αν και το δελτίο τύπου ανέφερε εσφαλμένα ότι πρόκειται για μετατάξεις στην Υπηρεσία Ασύλου.

Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωση στους υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη

Κυκλοφόρησε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2012/15.9.2015) η υπουργική απόφαση με θέμα «Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωση στους υπαλλήλους του πρώην Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 20ης Σεπτεμβρίου 2015».

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2015

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση μετάταξης 12 πρώην δημοτικών αστυνομικών στην Υπηρεσία Ασύλου

Μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ για την κατ' εξαίρεση μετάταξη 220 πρώην δημοτικών αστυνομικών, και με την υπογραφή του υπηρεσιακού αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης κου Ιωάννη Μουζάλα, εκδόθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β' 2006/2015) η πρώτη απόφαση μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η απόφαση αφορά συνάδελφους που διατίθενται στην Υπηρεσία Ασύλου. Ελπίζουμε να ακολουθήσουν άμεσα και οι υπόλοιπες αποφάσεις.

Η απόφαση του ΣτΕ για την κατ' εξαίρεση συνέχιση της διαδικασίας μετάταξης των 220 πρώην δημοτικών αστυνομικών στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών

Εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή του Συμβουλίου της Επικρατείας η κατ' εξαίρεση της απαγόρευσης υπηρεσιακών μεταβολών λόγω εκλογών συνέχιση της διαδικασίας μετάταξης των πρώην δημοτικών αστυνομικών στη διάθεση του Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Ακολουθεί η σχετική απόφαση. Ευχαριστούμε το συνάδελφο που μας ενημέρωσε σχετικά.

Ενημέρωση από τη νομική σύμβουλο της ΠΟΕ-ΟΤΑ κα Μαγδαληνή Τσίπρα για τις νέες διατάξεις (ν.4336/2015) στο ασφαλιστικό με τη μορφή συχνών ερωτήσεων

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Με το Νόμο 4336/2015 τροποποιήθηκε το συνταξιοδοτικό καθεστώς των Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.3865/2010).  Είχε προηγηθεί η ψήφιση του Νόμου 4334/2015, ο οποίος τροποποίησε την νομοθεσία που διέπει το συνταξιοδοτικό καθεστώς των ασφαλισμένων άλλων ταμείων, μεταξύ αυτών και των ασφαλισμένων στο Ι.Κ.Α. 


200 οι κατ' εξαίρεση πρόσληψεις των πρώην δημοτικών αστυνομικών που ενέκρινε το ΣτΕ, σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα

Δεν σταματούν να κατατίθενται νέες αιτήσεις για κατ' εξαίρεση προσλήψεις.

14.09.2015, 20:20

Συνεχίστηκε και σήμερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας η έγκριση των κατ' εξαίρεση προσλήψεων, κατά την προεκλογική περίοδο, ενώ παράλληλα δεν σταματούν να κατατίθενται και νέες αιτήσεις για σχετικές προσλήψεις.

Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2015

Και νέοι «άχρηστοι» στη λίστα της ΝΔ: Αυτή τη φορά απαξιώνει τους αστυνομικούς

Μετά τις καθαρίστριες, τους σχολικούς φύλακες και τους καθηγητές, σήμερα η ΝΔ, διά στόματος Μανώλη Κεφαλογιάννη, ενέταξε στην λίστα των «άχρηστων» τους αστυνομικούς, λέγοντας πως οι σεκιουριτάδες είναι εγγύηση για καλύτερη ασφάλεια. Να δώσει εξηγήσεις αν υιοθετεί τις θέσεις Κεφαλογιάννη , καλεί τη ΝΔ ο ΣΥΡΙΖΑ.

Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου 2015

Συμβούλιο της Επικρατείας: Συνεχίζει την έγκριση κατ' εξαίρεση προσλήψεων - 32 πρώην δημοτικοί αστυνομικοί για τις υπηρεσίες ασύλου ανάμεσά τους

Εκδίδει αποφάσεις για κατ' εξαίρεση προσλήψεις κατά την προεκλογική περίοδο


Το Συμβούλιο  της Επικρατείας συνεχίζει να εκδίδει  αποφάσεις έγκρισης για κατ΄  εξαίρεση προσλήψεις κατά την προεκλογική περίοδο, ενώ για πρώτη φορά «έκοψε» μια αίτηση  για   προσλήψεις και συγκεκριμένα δεν επέτρεψε την πρόσληψη καθηγητών μουσικής σε ωδείο.

Μειώνεται 25% η εκλογική αποζημίωση των δημοτικών υπαλλήλων - 48ωρη απεργία το Σαβ/κο (19/9 & 20/9) εξετάζει η ΠΟΕ-ΟΤΑ - Αναδίπλωση ΥΠΕΣ: Στο 15% η μείωση

Δημοτικοί υπάλληλοι, όχι μόνο δεν έχουν πληρωθεί για τη συμμετοχή τους στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015, όχι μόνο πολλοί εξ’ αυτών – τουλάχιστον σε 60 Δήμους – δεν έχουν λάβει την εκλογική αποζημίωση των τελευταίων πέντε εκλογικών αναμετρήσεων (!), αλλά επιπρόσθετα, τους ανακοινώθηκε ότι, θα υπάρξει νέα μείωση 25% σ’ αυτή (αν και αυτή τελικά τους καταβληθεί), κατά τις Εκλογές της ερχόμενης Κυριακής!

Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

Δημοτική αστυνομία Θεσσαλονίκης: Κάνει πρεμιέρα την ημερομηνία που την κατήργησαν!

Οι δημοτικοί αστυνομικοί θα βγουν και πάλι στους δρόμους και θα επικεντρωθούν στον έλεγχο των παραβάσεων του ΚΟΚ


Πέντε ημέρες αργότερα από την επίσημη ανακοίνωση της επαναλειτουργίας (23 Σεπτεμβρίου), οι δημοτικοί αστυνομικοί θα βγουν και πάλι στους δρόμους. Στιγμιότυπο από τις διαμαρτυρίες για την κατάργηση της υπηρεσίας πριν από δύο χρόνια περίπου.
Της Βαρβάρας Ζούκα
Ήταν 23 Σεπτεμβρίου, ακριβώς πριν από δύο χρόνια, όταν στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων είχε καταργηθεί εν μία νυκτί η δημοτική αστυνομία. Την ημερομηνία αυτή, σε μία κίνηση γεμάτη συμβολισμούς, επέλεξε η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη, για να επαναφέρει το θεσμό στην καθημερινότητα των Θεσσαλονικέων, μετά τη δυνατότητα που δόθηκε στους δήμους -βάσει καινούργιας νομοθεσίας- να προχωρήσουν στην ανασύσταση της υπηρεσίας.