Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

Εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΑ: Άμεσα η βαθμολογική κατάταξη των δημοτικών υπαλλήλων – Δεν αναγνωρίζεται η διαθεσιμότητα κατά την ενδοδημοτική κινητικότητα

Να εφαρμόσουν άμεσα την από 30.3.2016 ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗ για τη βαθμολογική κατάταξη και εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων καλεί τους δήμους της χώρας ο υφυπουργός Εσωτερικών Γιάννης Μπαλάφας. 

Συγκεκριμένα, με σημερινή του ΕΓΚΥΚΛΙΟ ο κ. Μπαλάφας αφού υπενθυμίζει ότι «τα οριζόμενα στην ανωτέρω διευκρινιστική εγκύκλιο εφαρμόζονται αναλόγως και στο προσωπικό των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού», καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες Προσωπικού «ανεξαρτήτως της μη λειτουργίας των υπηρεσιακών τους συμβουλίων λόγω λήξης της θητείας των μελών τους», να εφαρμόσουν άμεσα την εγκύκλιο Βερναρδάκη  κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 παρ. 2 του ν. 4369/2016, αναφορικά με την «κατάταξη του υπηρετούντος προσωπικού, καθώς κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου, οι προαγωγές θα πραγματοποιηθούν βάσει των διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης του άρθρου 27 του ν. 4369/2016». Μάλιστα, προαναγγέλει ότι το θέμα της συγκρότησης των υπηρεσιακών συμβουλίων θα λυθεί νομοθετικά και τότε θα εκδοθεί και νέα εγκύκλιος με περισσότερες οδηγίες.

Παράλληλα στην ίδια εγκύκλιο ο υφυπουργός Εσωτερικών τονίζει ότι «ένας (1) μήνας διαθεσιμότητας, λόγω διενέργειας μετάταξης στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας με το άρθρο 30 του ν.4223/2013 δεν αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική κατάταξη των υπαλλήλων σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4369/2016, δεδομένου ότι στις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4369/2016 περί αναγνώρισης του χρόνου διαθεσιμότητας δεν αναφέρεται ρητά η διάταξη του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει».


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου