Δευτέρα 9 Μαΐου 2016

Νέα εγκύκλιος Υπ. Οικ. για την εφαρμογή του νέου μισθολογίου - Ανακαλείται η προηγούμενη - Τι θα ισχύσει για την αναγνώριση του χρόνου διαθεσιμότητας

Νέα εγκύκλιο με την παροχή οδηγιών και την ανάλυση των διατάξεων του Κεφαλαίου Β ́ του ν. 4354/2015 (176/Α) με τις οποίες αποσυνδέεται το βαθμολογικό από το μισθολογικό καθεστώς (αποσύνδεση μισθού βαθμού) των δημοσίων υπαλλήλων, των εργαζομένων στους ΟΤΑ και στα ΝΠΙΔ, εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών. Με την εγκύκλιο με την οποία ανακαλείται παλαιότερη, ορίζονται επίσης τα μισθολογικά κλιμάκια και η κατάταξη των υπαλλήλων κατά κατηγορίες.


Επί του άρθρου 39 του ν. 4369/2016
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται ότι για τους υπαλλήλους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α ́ 222), του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), του ν. 4250/2014 (Α ́ 74), τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α ́ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α ́ 93), ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.
Κατόπιν αυτού, ο χρόνος για τη μισθολογική εξέλιξη των ως άνω υπαλλήλων θα προσμετρηθεί από τις 27-2-2016, ημερομηνία δημοσίευσης και έναρξης ισχύος του ν. 4369/2016 (Α ́ 33).


Δείτε την εγκύκλιο αναλυτικά εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου