Σάββατο 28 Μαΐου 2016

Έγγραφο και από την Π.Ο.Υ.Ε.Φ. για την καταβολή της προσωπικής διαφοράς στους πρώην δημοτικούς αστυνομικούς

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ (Π.Ο.Υ.Ε.Φ.)
Γραφεία : Σολωμού 2 Κορυδαλλός

Κορυδαλλός, 26 / 05 / 2016
Αρ. Πρωτ: 134.
ΠΡΟΣ:
- Υπουργό Εσωτερικών & Δ/τικής Ανασυγκρότησης
- Υπουργό Οικονομικών
- Υπουργό Δικαιοσύνης Δ. & Α. Δ.
- Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Δ/τικής Ανασυγκρότησης
- Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Καταβολή προσωπικής διαφοράς μέσω νομοτεχνικής βελτίωσης».

Κύριε Υπουργέ,
στο άρθρο 28 του προσχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων Ο.Τ.Α. και άλλες διατάξεις», ρυθμίζεται η περικοπή της προσωπικής διαφοράς υπαλλήλων προερχομένων από την διαδικασία της διαθεσιμότητας – κινητικότητας.

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Εξαιρείται από την περικοπή η προσωπική διαφορά των υπαλλήλων που μετατάσσονται ή μεταφέρονται στους ΟΤΑ α και β βαθμού, συμπεριλαμβανομένων και των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στο πλαίσιο της ενδοαυτοδιοικητικής κινητικότητας του άρθρου 30 του ν. 4223/2013, όπως ισχύει σε ΟΤΑ α και β βαθμού καθώς και των δημοτικών αστυνομικών και των σχολικών φυλάκων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4325/2015 (Α 47)».

Στο αναφερόμενο άρθρο, οφείλετε να συμπεριλάβετε, με νομοτεχνική βελτίωση, τους συνάδελφους μας πρώην δημοτικούς αστυνομικούς, που υπηρετούν στα Καταστήματα Κράτησης οι οποίοι προέρχονται από αυτή την διαδικασία και βιώνουν την αυθαίρετη περικοπή των μισθολογικών απολαβών τους.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ, ΓΙΑ ΤΟ Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Πηγή: ΠΟΥΕΦ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου