Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

Ερώτημα περί επιστροφής αποδοχών διαθεσιμότητας για σχολικούς φύλακες - Αρνητική η απάντηση του Υπ. Οικονομικών

Ερώτημα: Κατόπιν σχετικών αιτημάτων πρώην Σχολικών φυλάκων μας θα θέλαμε να μας απαντήσετε στο εξής: Σχολικοί φύλακες που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα από 23/7/13 - 6/7/14 (Ν.4172/2013 αρθρ.80) και ελάμβαναν από τον Δήμο μας το 75% των αποδοχών τους με τις ασφαλιστικές εισφορές τους , επαναπροσλήφθηκαν και εργάζονται μέχρι σήμερα σε Νοσοκομείο με πλήρης αποδοχές στο πλαίσιο της κινητικότητας. Με αίτησή τους προς τον Δήμο μας ζητούν, βάσει των διατάξεων του ν. 4354 ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015 άρθρ.25 παρ. 5 , να τους αποδοθεί η διαφορά των αποδοχών τους καθώς και η διαφορά των ασφαλ. εισφορών τους προς το ΙΚΑ για το ως άνω χρονικό διάστημα ενός έτους που βρισκοταν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. Παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε εάν δικαιούνται οι ως άνω πρώην σχολικοί φύλακες την διαφορά αυτή των αποδοχών τους.

Απάντηση: Σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ.5 του Ν.4354/2015: " Υπάλληλος, ο οποίος επανέρχεται από την κατάσταση της διαθεσιμότητας ή της αργίας ή λόγω πλάνης σχετικά με το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα στα καθήκοντα του δικαιούται πλήρεις αποδοχές από την εκ νέου ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που από οικείες διατάξεις, προβλέπεται επιστροφή αποδοχών για την περίοδο που ο υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία, αυτή δεν δύναται να περιλαμβάνει αποδοχές που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντα του μετά από τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστημά αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του."

Σύμφωνα με την Υπ. Οικ. 2/1015 /ΔΕΠ/05.01.2016: "Με την παρ. 5 προβλέπεται ότι υπάλληλος, ο οποίος επανέρχεται από την κατάσταση της διαθεσιμότητας ή της αργίας ή λόγω πλάνης σχετικά με το συνταξιοδοτικό του δικαίωμα στα καθήκοντά του δικαιούται πλήρεις αποδοχές από την εκ νέου ημερομηνία ανάληψης των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που από οικείες διατάξεις, προβλέπεται επιστροφή αποδοχών για την περίοδο που ο υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία (π.χ. με απόφαση του υπηρεσιακού συμβουλίου), αυτή δεν δύναται να περιλαμβάνει αποδοχές που συνδέονται με την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του (π.χ. επίδομα θέσης ευθύνης, επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας κ.λ.π.). Στην περίπτωση που ο υπάλληλος επιστρέφει στα καθήκοντά του μετά από τη θέση του σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστημα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του."

Συνεπώς, προϋπόθεση για να καταβληθεί το σύνολο αποδοχών σε υπάλληλο που επέστρεψε στα καθήκοντά του μετά τη θέση του σε διαθεσιμότητα είναι να είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα με υπαιτιότητα της Υπηρεσίας (π.χ. να τέθηκε κατά λάθος σε διαθεσιμότητα, ενώ ενέπιπτε σε κάποια από τις εξαιρέσεις του νόμου), ενώ δεν εμπίπτουν οι περιπτώσεις που οι υπάλληλοι τέθηκαν σε διαθεσιμότητα δυνάμει διάταξης νόμου.

Τα ανωτέρω επιβεβαιώσαμε τηλεφωνικά και με την 22η διεύθυνση Μισθολογιου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Πηγή: Dimosnet

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου