Τρίτη 19 Απριλίου 2016

Ερώτηση ΚΚΕ για τη μισθολογική κατάταξη των δημοσίων υπαλλήλων που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας

Ερώτηση προς τον υπουργό Εσωτερικών, Παιδείας, Υγείας και Οικονομικών κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Σάκης Βαρδαλής, Γιάννης Δελής, Χρήστος Κατσώτης, Γιώργος Λαμπρούλης και Μανώλης Συντυχάκης, σχετικά με τους δημοσίους υπαλλήλους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας. 

Αναλυτικά, το κείμενο:

«ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Οικονομικών

Θέμα: Άμεση εφαρμογή του άρθρο 39 του Ν.4369/2016 στους δημοσίους υπαλλήλους που τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4369/2016, προβλέπεται για τους υπάλληλους, οι οποίοι τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας, ο χρόνος αυτός να λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και να λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη.

Την περίοδο αυτή, οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού σε όλες τις υπηρεσίες του Δημοσίου, πραγματοποιούν την κατάταξη των υπαλλήλων τους σε μισθολογικά κλιμάκια. Η διαδικασία αυτή γίνεται σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται σε κάθε υπάλληλο στις 31/12/2015.

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ο παραπάνω νόμος (4369/2016) ψηφίστηκε το Φλεβάρη του τρέχοντος έτους, δηλαδή έπειτα από τις 31/12/2015, οι Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού δεν προχωρούν στην αναγνώριση του χρόνου της διαθεσιμότητας των υπαλλήλων, ως πραγματικής προϋπηρεσίας και στην ανάλογη μισθολογική τους κατάταξη. Φυσικά, η κατάσταση αυτή έχει σοβαρές συνέπειες στους εργαζόμενους αυτούς, καθώς η προϋπηρεσία τους δεν λαμβάνεται υπόψη στη βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη.

Η κατάταξη των υπαλλήλων πρέπει να γίνει με τα σωστά στοιχεία προϋπηρεσίας και Μισθολογικού Κλιμακίου (ΜΚ), γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι πρώην σε διαθεσιμότητα υπάλληλοι (εκπαιδευτικοί, σχολικοί φύλακες, δημοτικοί αστυνομικοί κ.λπ.) θα χάσουν άλλα δύο χρόνια ένταξης στο ορθό Μ.Κ.

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση, για:

Να εφαρμοστεί άμεσα το άρθρο 39 του Ν.4369 στους δημοσίους υπαλλήλους (εκπαιδευτικοί, σχολικοί φύλακες, δημοτικοί αστυνομικοί κ.λπ.) που επανήλθαν στην υπηρεσία από διαθεσιμότητα, ώστε να ληφθεί ο χρόνος της διαθεσιμότητάς τους από φέτος υπόψη στη μισθολογική τους κατάταξη και όχι σε δύο χρόνια»

Πηγή: http://www.902.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου