Πέμπτη 31 Μαρτίου 2016

Εκτενής εγκύκλιος του Υπ. Εσωτερικών: βαθμολογική κατάταξη υπαλλήλων - σύστημα προαγωγών - αναγνώριση χρόνου διαθεσιμότητας - προϋπηρεσίας

Αναλυτική εγκύκλιο εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών για την εφαρμογή του ν. 4369/2016 με θέμα «Διαφάνεια – Αξιοκρατία και αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης (ν. 4369/2016, Α΄ 33)», με την οποία ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στη νέα βαθμολογική διάρθρωση θέσεων και στο νέο σύστημα προαγωγών.

Διαβάστε τη σχετική εγκύκλιο:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου