Σάββατο 12 Φεβρουαρίου 2011

734 πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης

734 προγράμματα επιμόρφωσης περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του ΙΝ.ΕΠ. για το α΄ εξάμηνο του 2011. Από αυτά 381 θα διεξαχθούν σε 54 πόλεις της Περιφέρειας. Είναι όλα πιστοποιημένα και απευθύνονται σε τουλάχιστον 18.000 στελέχη της διοίκησης και της αυτοδιοίκησης. Καλύπτουν 104 τίτλους σεμιναρίων, εκ των οποίων  οι 51 είναι νέα προγράμματα, πολλά εκ των οποίων αντιστοιχούν στα  μείζονα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα μας.

Με το νέο σχεδιασμό των προγραμμάτων επιδιώκεται η αποτίμηση της συμβολής της επιμόρφωσης στη βελτίωση της λειτουργίας της δημόσιας υπηρεσίας και των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Ενισχύεται η συνεργασία φορέων του δημοσίου και του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. για την καταγραφή των εκπαιδευτικών αναγκών και για τον σχεδιασμό της επιμόρφωσης σε κάθε υπηρεσία. Καθίσταται υποχρεωτική η ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής των υπαλλήλων στα προγράμματα. Εισάγεται η ηλεκτρονική μόνο ενημέρωση υπηρεσιών και φορέων για τα επιμορφωτικά προγράμματα του ΙΝ.ΕΠ.


Πηγή: Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου