Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου 2011

Αναμόρφωση νόμων για το υπαίθριο εμπόριο

Σε αναζήτηση εξωτερικού συνεργάτη για την κωδικοποίηση και αναμόρφωση της νομοθεσίας που διέπει το υπαίθριο εμπόριο προχωρεί η Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) προκειμένου η διαδικασία να ολοκληρωθεί πιο σύντομα από ό,τι εάν αναλάμβαναν να τη διεκπεραιώσουν οι υπηρεσίες του υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Οπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου, τα χρονικά περιθώρια για την αναθεώρηση της εξαιρετικά πολύπλοκης νομοθεσίας που αφορά το υπαίθριο εμπόριο είναι περιορισμένα, εξαιτίας της σχετικής υποχρέωσης που απορρέει από το Μνημόνιο. Επιπλέον, η νομοθεσία πρέπει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα που δημιουργεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ο «Καλλικράτης», αλλά και η ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της κοινοτικής οδηγίας 123/2006 για τις υπηρεσίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το υπό κωδικοποίηση κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο αποτελείται κατά βάση από 15 νόμους, έξι προεδρικά διατάγματα και πέντε υπουργικές αποφάσεις με περιττές και συχνά απαρχαιωμένες διατάξεις.

Ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει να συγκεντρώσει, να καταγράψει και να αξιολογήσει την υφιστάμενη νομοθεσία προκειμένου να εντοπίσει ρυθμιστικά κενά και αντιφάσεις, ενώ στο τέλος θα πρέπει να παραδώσει προσχέδιου νόμου, ύστερα από στενή συνεργασία που θα έχει με την Κεντρική Επιτροπή Κωδικοποίησης.

Ο σχετικός διαγωνισμός θα διενεργηθεί στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου την προσεχή Τρίτη, 8 Φεβρουαρίου, ενώ το έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέσα σε δύο μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ανέρχεται σε 15.000 ευρώ και το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Διοικητική μεταρρύθμιση».

Πηγή: Καθημερινή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου