Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

Στη Βουλή το ν/σ για την κινητικότητα -Όλες οι διατάξεις - Στο 2ο κύκλο κινητικότητας το 2018 οι δημ. αστυνομικοί στα Καταστήματα Κράτησης

Κατατέθηκε στη Βουλή λίγο μετά τις 9 το βράδυ της Παρασκευής, το σχέδιο Νόμου του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση, κωλύματα επιλογής και υποχρεώσεις των προσώπων που στελεχώνουν τις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν. 4369/2016 προς ενίσχυση της ακεραιότητας και προς πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις περί Δημόσιας Διοίκησης»

Το νομοσχέδιο, όπως έγραφε η aftodioikisi.gr, για την κινητικότητα αναμένεται , όπως έγραφε η aftodioikisi.gr, να ψηφιστεί την ερχόμενη Παρασκευή στην ολομέλεια της Βουλής.


Τι προβλέπεται
Η αξιολόγηση των υποψήφιων προς μετάταξη υπαλλήλων θα γίνεται από τριμελές όργανο του φορέα που έχει ζητήσει να δεχτεί υπαλλήλους για την κάλυψη των κενών του, το οποίο θα στελεχώνεται από τον γενικό διευθυντή και τον διευθυντή της υπηρεσίας στην οποία ανήκει η προς κάλυψη θέση, καθώς και τον διευθυντή προσωπικού του φορέα.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων γίνεται  με βάση τέσσερα κριτήρια:
α) τη συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών τους προσόντων με τη θέση που διεκδικούν
β) τις εκθέσεις αξιολόγησής τους
γ) την εμπειρία τους σε συναφές αντικείμενο
δ) κάθε στοιχείο του προσωπικού τους μητρώου που τεκμηριώνει την καταλληλότητά τους
Στο κείμενο του νομοσχεδίου που πρόκειται να κατατεθεί προβλέπεται και ένα πέμπτο στάδιο, η δυνατότητα συνέντευξης μεταξύ των τριών επικρατέστερων.

Υπουργείο: Απλουστεύει το καθεστώς το αποσπάσεων και μετατάξεων
Το σχέδιο Νόμου, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης,  «δημιουργεί ένα σαφές, διαφανές και αξιοκρατικό πλαίσιο, απλουστεύει τις διαδικασίες και εξορθολογίζει το σύστημα σε σχέση με το καθεστώς των αποσπάσεων και των μετατάξεων των τακτικών πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων από μια δημόσια υπηρεσία σε άλλη».

Η κινητικότητα στο Δημόσιο, η οποία εισάγεται με το κατατεθέν σχέδιο Νόμου, όπως σημειώνει το υπουργείο «αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για την ανασυγκρότηση της Δημόσιας Διοίκησης, έναν μοχλό για την ανακατανομή του προσωπικού βάσει των πραγματικών αναγκών τόσο των φορέων, όσο και των υπαλλήλων.

Η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης συμβάλλει στην εκ νέου δόμηση της Δημόσιας Διοίκησης πάνω σε πιο δίκαιες και πιο στέρεες βάσεις, προς όφελος των δημόσιων υπαλλήλων και των πολιτών.

Αλλάζει ριζικά τη μορφή του Δημόσιου τομέα καθιστώντας τον δικαιότερο, πιο ευέλικτο και πιο λειτουργικό, ώστε να συμβάλει στη συνολική ανασυγκρότηση της χώρας».  • Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. 5 του νομοσχεδίου:
Υπάλληλοι που μετατάχθηκαν σε Καταστήματα Κράτησης από θέσεις κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες καταργήθηκαν κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 ν. 4172/2013 (Α΄167), συμμετέχουν στο ΕΣΚ , με αφετηρία  το δεύτερο  κύκλο κινητικότητας του έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3.

  •  Σύμφωνα με το άρθρο 19, παρ. 2 του νομοσχεδίου:
Οι διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 4314/2014  ( Α΄265 ), οι διατάξεις για αποσπάσεις και μετατάξεις του ν. 4375/2016 (Α’ 51),   οι διατάξεις των άρθρων 93 παράγραφος 7 και 182 παράγραφος 10 του ν. 3852/2010 (Α΄87), οι διατάξεις  για αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού ένστολου προσωπικού δημοτικής αστυνομίας, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 του  ν. 1069/1980 (Α’ 191)  διατηρούνται  σε ισχύ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου