Πέμπτη 7 Ιουλίου 2011

Η νέα υπουργική απόφαση για τους αιρετούς εκπροσώπους στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ

Κυκλοφόρησε στο ΦΕΚ 1271 τ.Β'/16-6-2011 η νέα απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για τους εκπροσώπους των εργαζομένων στα υπηρεσιακά συμβούλια. Πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 24405 και θέμα "Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των δύο αιρετών εκπροσώπων στα υπηρεσιακά συμβούλια του προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κατάργηση της αριθ. οικ. 21845/1998 (ΦΕΚ 667 Β΄) υπουργικής απόφασης".

Σύμφωνα με την απόφαση, η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων είτε ως μεμονωμένοι είτε κατά συνδυασμούς είναι από 1η ως 15 Ιουλίου. Ο Δήμος Αθηναίων με έγγραφό του (του οποίου λαμβάνουν γνώση ενυπόγραφα όλοι οι υπάλληλοι) έχει ήδη ενημερώσει για την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων και τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών (Δεκέμβριος 2011).

Κατεβάστε το σχετικό ΦΕΚ για τη νέα διαδικασία εκλογής των αιρετών στα υπηρεσιακά συμβούλια των Ο.Τ.Α.:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου