Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Επιστολή Σ.Δ.Α.Α. προς την ΚΕΔΚΕ για θέματα δημοτικής αστυνομίας

ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 14
ΤΗΛ: 210 3259059
  Αθήνα,    9 Ιουνίου 2011 
  Αρ. Πρωτ.: 207


Προς
Τον Πρόεδρο & Τα  μέλη της ΚΕΔΚΕ


Κύριοι,
Σε μία περίοδο βαθιάς ύφεσης, που κυοφορεί θεσμικές αλλαγές, το Σωματείο μας, πιστό στους καταστατικούς του σκοπούς, για προώθηση των συμφερόντων των δημοτικών αστυνομικών, αλλά και ευρύτερα των δημοτών των ενοποιημένων πια Δήμων με τον Νόμο Καλλικράτη, αναδεικνύει τα πιο κάτω θέματα, ως ουσιώδη και πρωταρχικά ζητήματα της επικαιροποιημένης συνδικαλιστικής διεκδίκησης.

             1. Εφαρμογή Ν. 3731/2008- Έκδοση Υπουργικών Αποφάσεων
        Με τον πρόσφατο Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων  αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» στο άρθρο 1 καθορίζονται υπό 28 στοιχεία! οι αρμοδιότητες που ασκεί η Δημοτική Αστυνομία. Στην τελευταία παράγραφο του ως άνω άρθρου ορίζεται «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, μετά από γνώμη της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., καθορίζεται ο τρόπος άσκησης των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αστυνομίας, η διαδικασία ελέγχου και βεβαίωσης των παραβάσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.».
      Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι κατά εξουσιοδότηση του νόμου αναγκαίες Υπουργικές Αποφάσεις και δεν έχει καθορισθεί ο τρόπος άσκησης των, ιδιαίτερα πολλών και αναγόμενων σε ευρύ φάσμα αντικειμένου, αρμοδιοτήτων της  Δημοτικής Αστυνομίας, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η εργασία μας και να μην παράγονται τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
       Τρία σχεδόν χρόνια μετά την θέση σε ισχύ του νόμου για την αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας είναι πλέον απαραίτητο να εκδοθούν και οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις για την υλοποίηση των νομοθετικών προβλέψεων. Άλλως, ο νόμος παραμένει «κενό γράμμα» και δεν εξυπηρετεί καμία από τις ανάγκες για τις οποίες υποτίθεται ότι ψηφίστηκε.

2.  Μικτά συνεργεία για τον έλεγχο του υπαίθριου εμπορίου
Η Δημοτική Αστυνομία, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, όπως αυτό καθορίζεται από τον ως άνω νόμο, θεωρεί  βασική προτεραιότητά τον έλεγχο του υπαίθριου εμπορίου και την προστασία τόσο  των εμπόρων όσο και των καταναλωτών με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της πόλης. 
Παρά το γεγονός ότι η Δημοτική Αστυνομία διενεργεί συστηματικούς και εντατικούς ελέγχους στον Δήμο με τη συνδρομή και της ΕΛ.ΑΣ., με ιδιαίτερη έμφαση στους εμπορικούς δρόμους της Αθήνας, τηρώντας τις διατάξεις του νόμου, δημιουργούνται έντονα προβλήματα και τίθεται πλέον σοβαρό θέμα ασφάλειας των δημοτικών αστυνομικών κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Υπό τις παρούσες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και την έκρυθμη κατάσταση που βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει καταστεί σαφές ότι ο έλεγχος του υπαίθριου εμπορίου δεν είναι εφικτό να πραγματοποιείται με απλή συνεπικούρηση της Ελληνικής Αστυνομίας αλλά από μικτά κλιμάκια Δημοτικής Αστυνομίας, καθώς τα δικονομικά μέσα που παρέχει ο νόμος στη Δημοτική Αστυνομία δεν επαρκούν για τον αποτελεσματικό και ασφαλή, για όλα τα εμπλεκόμενα μέλη, έλεγχο του υπαίθριου εμπορίου.
Δεν θα ήταν υπερβολή να ειπωθεί ότι οι συνάδελφοι δημοτικοί αστυνομικοί στέλνονται «ως πρόβατα επί σφαγήν», χωρίς καμία θεσμική θωράκιση, ανεπαρκέστατη εκπαίδευση και ανύπαρκτη επίβλεψη. Το έργο αστυνόμευσής τους στηρίζεται κυριολεκτικά στο φιλότιμο του καθένα από εμάς, ενώ τα αρμόδια όργανα του Δήμου συμβάλλουν μόνο με επιβολή ποινών στο πρώτο παράπτωμά μας.
Είναι εξάλλου οξύμωρο σχήμα ο παντοδύναμος οργανισμός της ΕΛ.ΑΣ. να «συνεπικουρεί» απλά τους λιγοστούς δημοτικούς αστυνομικούς στο ιδιαίτερα ευαίσθητο αστυνομικού περιεχομένου καθήκον.

 3. Μέτρα προληπτικής ιατρικής
Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους η υγεία και η σωματική ακεραιότητα των δημοτικών αστυνομικών τίθεται καθημερινά σε κίνδυνο λόγω της επαφής τους με παράνομους τις περισσότερες φορές αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι φορείς μεταδοτικών ασθενειών.
Είναι γνωστό και έχει απασχολήσει τόσο την Πολιτεία όσο και τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι οι περισσότεροι αλλοδαποί που διαβιούν στο κέντρο της Αθηνάς εμφανίζουν λοιμώδη νοσήματα υψηλής μεταδοτικότητας, όπως φυματίωση, ηπατίτιδα, ελονοσία, AIDS, μολυσματικές δερματοπάθειες, ασθένειες οι οποίες μεταδίδονται εύκολα, γεγονός το οποίο εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.
 Υπό τις συνθήκες αυτές, η Πολιτεία οφείλει να προβεί στα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσει την ασφαλή εργασία των δημοτικών αστυνομικών.
 Είναι συνεπώς αναγκαία η επαναφορά της χορήγησης μέτρων προληπτικής ιατρικής, η αναγκαιότητα των οποίων είναι αδιαμφισβήτητη υπό τις παρούσες συνθήκες για τη διασφάλιση της υγείας τους. Είναι εξάλλου απορίας άξιο πώς ένα προστατευτικό υπέρ των εργαζομένων μέτρο που ίσχυσε με επιτυχία επί σειρά ετών καταργήθηκε χωρίς κανένα λόγο. 

4. Μετατάξεις
Οι δημοτικοί αστυνομικοί μόνοι μεταξύ των υπολοίπων υπαλλήλων, δημοτικών και δημοσίων, μπορούν να μετατάσσονται από Δήμο σε Δήμο μετά την παρέλευση οκταετίας. Η δυσμενή αυτή διάκριση ουδεμία αιτιολογική βάση έχει και θα πρέπει να ισχύσει και για τους υπηρετούντες δημοτικούς αστυνομικούς η δυνατότητα μετάταξής τους μετά την παρέλευση πενταετίας από την ορκωμοσία τους, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους λοιπούς υπαλλήλους.

5. Να δοθεί νομοθετικά η δυνατότητα και στους δημοτικούς αστυνομικούς που προσλήφθηκαν πριν από την θέση σε ισχύ του Ν. 3731/2008 αλλαγής κλάδου.

Το Σωματείο μας είναι στην διάθεσή σας για την παροχή κάθε διευκρίνησης για τα ανωτέρω θέματα, η συζήτηση των οποίων πάντως θεωρείται ήδη ώριμη και η ανάληψη πρωτοβουλιών εκ μέρους επιβεβλημένη.

Με εκτίμηση

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΤΣΗΣ ΘΑΝΟΣ     ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  


Κατεβάστε την επιστολή εδώ: Ιστοσελίδα Σ.Δ.Α.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου