Τετάρτη 4 Μαΐου 2011

Ανακοίνωση του συλλόγου για το Ενιαίο Μητρώο Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας


ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 14
ΤΗΛ: 210 3259059


                   Αθήνα, 04-05-2011ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
      
  Συνάδελφοι,
       Όπως πληροφορηθήκαμε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Εκπαιδευτικό Συμβούλιο Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας) απέστειλε εκ νέου έγγραφο για συμπλήρωση στοιχείων από το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας.
          Με το έγγραφο στέλνεται συνημμένα και ερωτηματολόγιο για το προσωπικό της Δημοτικής Αστυνομίας με σκοπό, σύμφωνα με την απόφαση του Εκπαιδευτικού Συμβούλιου τη δημιουργία Ενιαίου Μητρώου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας.
          Ο Σύλλογος έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. στις 25/11/2010 καλούσε όλους τους συναδέλφους να μην συμπληρώσουν το εν λόγω ερωτηματολόγιο διότι εκτιμούσαμε ότι έχει ως κατεύθυνση την περαιτέρω στρατικοποίηση της υπηρεσίας.

          Ο Σύλλογος με νέα Απόφαση Εμμένει στην αρχική του θέση για μη συμπλήρωση του εν λόγω ερωτηματολόγιου διότι τόσο η δημιουργία ξεχωριστού Μητρώου Προσωπικού Δημοτικής Αστυνομίας όσο και το περιεχόμενο του ερωτηματολογίου δεν προβλέπεται από καμία διάταξη Νόμου και άπτεται προσωπικών στοιχείων των εργαζομένων χωρίς να υπάρχει καμία έγκριση από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.


Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ    

     ΤΑΤΣΗΣ ΘΑΝΟΣ         ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ         


Δείτε επίσης:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου