Δευτέρα 2 Μαΐου 2011

Γιατί και πώς διατηρούμε ακόμη τις παροχές του ΤΥΔΚΥ στον ΟΠΑΔ

Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Ηλιούπολης

Όλοι έχουμε διαπιστώσει, ότι παρ΄όλο που το ΤΥΔΚΥ ανήκει πλέον στον ΟΠΑΔ (αφού έχει καταργηθεί σαν αυτόνομο Ασφαλιστικό Ταμείο και έχει ενσωματωθεί στον ΟΠΑΔ με τον Ν.3655/08), οι εργαζόμενοι των Δήμων διατηρούμε ακόμη παροχές που προβλέπονταν από τον Κανονισμό Παροχών του ΤΥΔΚΥ, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του Δημοσίου στον ΟΠΑΔ, που έχουν αρκετά λιγότερες παροχές όπως πχ σε ιατρικές πράξεις, σε παρακλινικές εξετάσεις, σε προμήθειες ορθοπεδικών ειδών κα.

Για τις διαφορετικές αυτές παροχές υπήρξε το τελευταίο διάστημα μεγάλη αντιπαράθεση αφού η διοίκηση του ΟΠΑΔ επιχειρούσε να τις κόψει στα πλαίσια των γενικευμένων περικοπών λόγω της "κρίσης".
Η εναρμόνισή μας με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στο νέο & ενιαίο ασφαλιστικό φορέα που ήδη έχει δημιουργηθεί, το πιθανότερο θα είναι να καταργήσει αυτές τις πρόσθετές παροχές, όμως μέχρι τότε, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απαντώντας σε σχετικό ερώτημα της ΠΟΕ-ΟΤΑ, εγγράφως αποσαφηνίζει ότι ο κανονισμός παροχών του ΟΠΑΔ, ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ για τους ασφαλισμένους του Τομέα ΥΔΚΥ καθόσον δεν έχει εκδοθεί σχετική Υπουργική απόφαση που προβλέπεται.

Μέχρι λοιπόν την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ - κατ΄εξουσιοδότηση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 24, του Ν.3655/08 (που πιθανόν όπως προαναφέραμε, να βγει με την έναρξη της λειτουργίας του νέου Οργανισμού Παροχών Υγείας (ΟΠΥ) στον οποίο ενσωματώνονται το ΙΚΑ, ο ΟΠΑΔ κλπ) - για τους εργαζόμενους των Δήμων εξακολουθούν να ισχύουν οι παροχές που είχαν στο ΤΥΔΚΥ.

Πηγή: http://sergdh.blogspot.com/2011/04/blog-post_28.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου