Σάββατο 23 Απριλίου 2011

Βαρύτατες ποινές στους επίορκους του Δημοσίου & πειθαρχικά συμβούλια χωρίς παρουσία συνδικαλιστών

Eνα ισχυρό πλαίσιο ανάσχεσης φαινομένων διαφθοράς στο Δημόσιο και αποτροπής των συνθηκών που υποθάλπουν προθέσεις κακόβουλης δράσης υπαλλήλων προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών. Οι πειθαρχικές εκτροπές των δημοσίων υπαλλήλων εφ’ εξής προβλέπεται ότι θα κοστίζουν «πανάκριβα» στην... τσέπη τους, με συνακόλουθες βαρύτατες συνέπειες στην επαγγελματική τους εξέλιξη βάσει του νέου Πειθαρχικού Δικαίου. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», με οικονομικές κυρώσεις και βαρύτερες πειθαρχικές ποινές, που αποτυπώνονται ανάγλυφα σε 14 θεσμικές αλλαγές, το υπουργείο θεσπίζει ισχυρά αντικίνητρα για να αποτρέψει τους εργαζομένους στο Δημόσιο από πειθαρχικά παραπτώματα.

«Θέλουμε να τιμήσουμε την ακεραιότητα των ευσυνείδητων υπαλλήλων και να τιμωρήσουμε τους επίορκους, που έχουν διαλύσει με τις άνομες συναλλαγές τους το Δημόσιο», τονίζει σχετικά ο υπουργός Εσωτερικών κ. Γ. Ραγκούσης.
Το σχέδιο νόμου, το οποίο θα τεθεί σε διαβούλευση εντός του Μαΐου, εδράζεται σε 14 αλλαγές.
1. Στη θέση των παλαιών υπηρεσιακών πειθαρχικών συμβουλίων που απαρτίζονταν από τρεις διευθυντές και δύο αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων του ιδίου φορέα / υπουργείου θα τοποθετηθούν ανεξάρτητα πενταμελή πρωτοβάθμια πειθαρχικά συμβούλια. Η ειδοποιός διαφορά είναι ότι τα νέα συμβούλια, εκτός του ότι θα ασχολούνται αποκλειστικά με πειθαρχικά θέματα, δεν θα έχουν στη σύνθεσή τους εκλεγμένους αντιπροσώπους, ο πρόεδρός τους θα είναι δικαστής, ενώ θα συμμετέχουν είτε δύο μέλη του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους είτε εν ενεργεία δικαστές, καθώς και δύο διευθυντές από άλλα υπουργεία, κατόπιν κλήρωσης. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία των νέων συμβουλίων.
2. Στον Πειθαρχικό Κώδικα δεν προβλέπεται ταυτόχρονη επιβολή προστίμου και πειθαρχικής ποινής. Το Νέο Πειθαρχικό θα δίνει τη δυνατότητα να επιβάλλονται ταυτόχρονα πειθαρχικές και οικονομικές κυρώσεις από 3.000 έως 30.000 ευρώ.
3. Ακόμα και για υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται από την υπηρεσία πριν από την καταδίκη, θα μπορεί να επιβάλλεται ποινή μετατρεπόμενη σε οικονομική κύρωση, καθώς η πειθαρχική για κάποιον που έχει ήδη αποχωρήσει δεν έχει κανένα νόημα.
4. Σε περίπτωση οριστικής παύσης υπαλλήλου για οικονομικά θέματα ή ανάρμοστη συμπεριφορά θα επιβάλλεται πρόστιμο από 10.000 έως 100.000 ευρώ.
5. Στο πλαίσιο της αυστηροποίησης των ποινών, τα πρόστιμα που ήταν μέχρι τρεις μήνες θα διαρκούν μέχρι ένα έτος, ο υποβιβασμός από ένα βαθμό θα ανέλθει στους δύο, ενώ το όριο της προσωρινής παύσης από 6 μήνες θα ανέλθει στους 12, με πλήρη στέρηση των αποδοχών.
6. Για την επιτάχυνση των διαδικασιών θα δίδεται πλέον προθεσμία ενός μηνός, μέσα στον οποίο θα πρέπει να ολοκληρώνονται οι ΕΔΕ και μόνον έπειτα από αιτιολογημένη αίτηση θα μπορεί να δίδεται παράταση για ένα μήνα.
7. Oσοι υπάλληλοι παραπέμπονται για τα αδικήματα της δωροδοκίας και της υπεξαίρεσης θα τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Μέχρι σήμερα απουσίαζε σχετική πρόβλεψη.
8. Αν ο προϊστάμενος μιας υπηρεσίας παραλείψει να επιβάλει το πειθαρχικό μέτρο αναστολής άσκησης καθηκόντων σε υπάλληλο, θα βαρύνεται και ο ίδιος με πειθαρχικό παράπτωμα.
9. Θα αυξηθεί ο χρόνος παραγραφής από 2 σε 5 χρόνια για τα απλά αδικήματα και από 5 σε 10 χρόνια για τα σοβαρά παραπτώματα.
10. Ο χρόνος της παραγραφής για οικονομικά αδικήματα θα μετράει από τη στιγμή που θα έρθει εις γνώσιν της υπηρεσίας το παράπτωμα και όχι από την τέλεση της πράξης, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
11. Η απαρίθμηση των παραπτωμάτων από ενδεικτική θα γίνει πλέον ρητή και συγκεκριμένη, ενώ θα ορίζεται ειδικό παράπτωμα - αδίκημα που αφορά απόκτηση οικονομικού κέρδους.
12. Θα αυξηθούν τα όρια των πειθαρχικών ποινών που επιβάλλουν οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι ως μονομελή όργανα.
13. Για πρώτη φορά θα εισαχθεί ως πειθαρχικό μέτρο η στέρηση του δικαιώματος προαγωγής από ένα έως πέντε χρόνια.
14. Η μη ανάρτηση ή μη έγκαιρη ανάρτηση από δόλο πράξεων στη Διαύγεια θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα για τον υπάλληλο που φέρει την ευθύνη και θα συνεπάγεται ακόμα και στέρηση του δικαιώματος προαγωγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου