Πέμπτη 21 Απριλίου 2011

Γνωμοδότηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας για την απεμπλοκή από την ΑΕΠΙ στην έκδοση άδειας μουσικής των ΚΥΕ

Διευκρίνηση: Μέχρι σήμερα για να εκδοθεί η άδεια λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) ήταν απαραίτητη βεβαίωση της Α.Ε.Π.Ι., χωρίς να λαμβάνεται υπόψη αν το κατάστημα έπαιζε μουσική για την οποία δικαιούχος ήταν η Α.Ε.Π.Ι.(!). Δείτε για παράδειγμα τα δικαιολογητικά που απαιτεί ο Δήμος Αθηναίων εδώ:
Ο Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Ο.Π.Ι.), ο επίσημος φορές διαχείρισης της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα που ανήκει στο Υπουργείο Πολιτισμού, γνωμοδότησε θετικά στην απεμπλοκή από την Α.Ε.Π.Ι. (δηλαδή ουσιαστικά μιας ιδιωτικής κερδοσκοπικής εταιρείας) στα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Αδείας Μουσικής στα ΚΥΕ από τους δήμους, μετά από ερώτημα που της απηύθυνε ο Δήμος Αγίου Δημητρίου.

Έτσι από εδώ και στο εξής οι δήμοι όλης της χώρας θα υποχρεωθούν να εκδίδουν άδεια μουσικής χωρίς να είναι απαραίτητη η βεβαίωση της Α.Ε.Π.Ι., αρκεί οι καταστηματάρχες να καταθέσουν αντί αυτής υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 στην οποία θα δηλώνουν ότι «Η μουσική που χρησιμοποιώ στο κατάστημά μου ανήκει σε δημιουργούς ή άλλους δικαιούχους που δεν έχουν αναθέσει τη διαχείριση του περιουσιακού τους δικαιώματος σε οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης και ιδίως στην "ΑΕΠΙ" και στην "ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ"».


Το σχετικό έγγραφο του Ο.Π.Ι. έχει αριθμό πρωτοκόλλου 16278/28.02.2010.

Παραπομπή: http://www.scribd.com
Σχετικό: ΕΛ/ΛΑΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου