Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Γνωμοδότηση 308/2016 ΝομικούΣυμβουλίου του Κράτους: Κληρονομητό οφειλών προς ΟΤΑ από πρόστιμα Κ.Ο.Κ. - Στους κληρονόμους οι οφειλές!

Επειδή έχουν δει το φως της δημοσιότητας διάφορα δημοσιεύματα (π.χ. εδώ) σε σχέση με διαγραφές προστίμων από το Δήμο Αθηναίων σε παραβάτες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας που έχουν αποβιώσει, παραθέτουμε σχετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία η ταμειακή βεβαίωση γίνεται ή περνά στους κληρονόμους του αποθανόντα, με εξαίρεση μόνο τις χρηματικές ποινές από ποινικά δικαστήρια, οι οποίες διαγράφονται.

Κληρονομητό οφειλών προς ΟΤΑ από πρόστιμα Κ.Ο.Κ.
α) Ο θάνατος φυσικού προσώπου-παραβάτη του Κ.Ο.Κ., μετά την έκδοση σχετικής πράξεως βεβαιώσεως παραβάσεως στο όνομά του αλλά πριν την επίδοσή της σ’ αυτόν, δεν επιδρά επί του κύρους της πράξεως, ώστε επιτρεπτά η εν λόγω πράξη επιδίδεται στους κληρονόμους του παραβάτη.
β) Σε περίπτωση θανάτου φυσικού προσώπου-παραβάτη του Κ.Ο.Κ. μετά την έκδοση και επίδοση σ’ αυτόν σχετικής πράξεως βεβαιώσεως παραβάσεως, αλλά πριν τη διενέργεια της ταμειακής βεβαιώσεως της οφειλής από το πρόστιμο του Κ.Ο.Κ., η ταμειακή βεβαίωση της οφειλής διενεργείται επ’ ονόματι των κληρονόμων του θανόντος, μετά τον επιμερισμό της κατά τα προβλεπόμενα στο κληρονομικό δίκαιο.
γ) Ο θάνατος φυσικού προσώπου-παραβάτη του Κ.Ο.Κ., μετά τη διενέργεια από το δικαιούχο Δήμο της ταμειακής βεβαιώσεως της οφειλής στο όνομά του, δεν θίγει το κύρος της βεβαιώσεως και, επομένως, δεν απαιτείται νέα ταμειακή βεβαίωση στο όνομα των κληρονόμων του, προκειμένου να διενεργηθεί σε βάρος τους διοικητική εκτέλεση.
δ) Εφόσον κάποιο πρόσωπο αποβιώσει μετά την έκδοση αποφάσεως ποινικού δικαστηρίου, με την οποία του επιβλήθηκε χρηματική ποινή, λόγω διαπράξεως παραβάσεως, η οποία χαρακτηρίζεται από τον Κ.Ο.Κ. ως ποινικό αδίκημα, η ποινή αυτή διαγράφεται. (ΓνΝΣΚ 308/2016)

Πηγή: Dimosnet


Δείτε τη σχετική γνωμοδότηση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου