Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2016

Νόμος του κράτους η κινητικότητα στο Δημόσιο - Πρόβλεψη για άδεια ασθένειας τέκνων - Ηλεκτρονική η διακίνηση των εγγράφων στο Δημόσιο

Κυκλοφόρησε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α' 224/02-12-2016) ο Νόμος 4440/2016 με τίτλο: «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του N. 4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις».

Στις 20 σελίδες του ΦΕΚ περιγράφεται αναλυτικά όλη η διαδικασία, με σκοπό, όπως αναφέρεται, «αφενός τη βέλτιστη αξιοποίηση και η ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού στις δημόσιες υπηρεσίες, αφετέρου τη διευκόλυνση των υπαλλήλων να ενισχύσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους, να αποκτήσουν εμπειρία σε θέσεις διαφόρων υπηρεσιών και να προωθήσουν την επαγγελματική σταδιοδρομία τους».


Θυμίζουμε ότισύμφωνα με το άρθρο 3παρ. 5 «Υπάλληλοι που μετατάχθηκαν σε Καταστήματα Κράτησης από θέσεις κλάδου Δημοτικής Αστυνομίας, οι οποίες καταργήθηκαν κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 81 του N. 4172/2013 (Α΄ 167), συμμετέχουν στο ΕΣΚ, με αφετηρία το δεύτερο κύκλο κινητικότητας του έτους 2018».


Περαιτέρω  τίθεται σε ισχύ από 1.7.2017 η ηλεκτρονική διαδικασία έκδοσης και διακίνησης διοικητικών πράξεων και εγγράφων στο δημόσιο τομέα. Ακόμη, στο άρθρο 31 εισάγεται στον Υπαλληλικό Κώδικα η άδεια ασθένειας τέκνων.
 
Κατεβάστε το ΦΕΚ εδώ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου