Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015

Καίριο άρθρο του δημοτικού συμβούλου Νέας Σμύρνης Δημήτρη Πανταζή για την παράλογη επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας με ένα μόνο άτομο!

Το παρακάτω άρθρο το γράφω όχι μόνο με την δημοσιογραφική μου ιδιότητα αλλά και απευθύνοντας ερώτημα ως Δημοτικός Σύμβουλος της Αντιπολίτευσης στην Δημοτική Αρχή του Δήμου Νέας Σμύρνης.


Κύριε Δήμαρχε, έχετε προβεί σε επιθυμία επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας στον Δήμο Νέας Σμύρνης με μόνο έναν Δημοτικό Αστυνομικό. Σήμερα 14/7/2015 βρισκόμαστε έναν μήνα μετά την παρέλευση της προθεσμίας της διαπιστωτικής πράξης επανασύστασης της Δημοτικής Αστυνομίας (11.6.15) και ακόμα δεν υπάρχει αρμόδια απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.

Με βάση το Νόμο Κατρούγκαλου (Ν.4325/2015 ΦΕΚ Ά 47/11.05.15) ελάχιστοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί επανέρχονται στην Υπηρεσία και -στην ουσία- το Υπουργείο ζητάει να ανασυσταθούν οι κατά τόπους Δημοτικές Αστυνομίες με προσωπικό μετρημένο στα δάκτυλα του ενός χεριού. Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται πρόσληψη νέων ατόμων για την στελέχωση της.

Εξαιρούνται και δεν επιστρέφουν στους Δήμους όσοι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί έχουν μεταταχθεί οριστικά σε σωφρονιστικά καταστήματα και σε υπηρεσίες ασύλου και μετανάστευσης.

Όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, στη Δημοτική Αστυνομία επιστρέφουν:

Όσοι δεν θα αιτηθούν την παραμονή τους στην Ελληνική Αστυνομία και εφόσον υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή στους δήμους, στους οποίους ανήκαν οργανικά πριν από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας.

Πρώην δημοτικοί αστυνομικοί οποιουδήποτε κλάδου, οι οποίοι είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη/μεταφορά, είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και εφόσον υποβάλλουν αίτηση για επιστροφή στους δήμους στους οποίους ανήκαν οργανικά, πριν από την κατάργηση της δημοτικής αστυνομίας

Στην ίδια εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που αποφασιστεί να μην επανασυσταθεί Δημοτική Αστυνομία, όσοι κατείχαν θέσεις δηµοτικών αστυνομικών κατατάσσονται σε συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις άλλων υπηρεσιών των οικείων Δήµων, µε βάση τα τυπικά τους προσόντα.

Αφού αντιμετωπιστούν οι ανάγκες στελέχωσης της Δημοτικής Αστυνομίας, ο νόμος προβλέπει και τη στελέχωση φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών (νοµικά πρόσωπα, Αποκεντρωμένες ∆ιοικήσεις, Περιφερειακές Υπηρεσίες Πρώτης Υποδοχής και Γραφεία Ασύλου κ.λπ.) και ακολούθως σε κεντρικές υπηρεσίες του υπουργείου.

Σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο, τις θέσεις αυτές θα στελεχώσουν:

Όσοι δεν επιθυµούν να επιστρέψουν σε ανασυσταθείσες θέσεις της ∆ηµοτικής Αστυνομίας στους οικείους ∆ήµους. Όσοι, από όσους εκδηλώσουν σχετικό ενδιαφέρον να καταλάβουν θέσεις στην Ελληνική Αστυνομία, δεν επιλεγούν βάσει των προκαθορισθέντων κριτηρίων για την κατάληψη µίας εκ των 350 θέσεων στην περίπτωση που το πλήθος των σχετικών αιτήσεων υπερβαίνει τον ανωτέρω προβλεπόµενο αριθµό και οι πρώην δηµοτικοί αστυνομικοί που είτε δεν υπέβαλαν αίτηση για μετάταξη /μεταφορά είτε δεν έχουν συμπεριληφθεί σε οριστικούς πίνακες κατάταξης και διάθεσης της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του νόµου και εµπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 14, και δεν επιλέγουν να καταλάβουν την αρχική οργανική τους θέση που ανασυστήθηκε.

Τα Δημοτικά Συμβούλια υποχρεούνται να αποφανθούν για την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.
Θα πρέπει να έχουμε υπ' όψιν μας το ν. 4325/2015 και την σχετική εγκύκλιό του. Οι Δήμοι δεσμεύονται ξεκάθαρα να επανασυστήσουν τις θέσεις των αιτούμενων επιστροφή σε αυτούς Δημοτικών Αστυνομικών και μάλιστα αυτοδίκαια, ασχέτως αν θα επανασυσταθεί ή όχι Δημοτική Αστυνομία. Η διαπιστωτική πράξη αυτή είναι δεσμευτική να έχει εκδοθεί εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ, δηλαδή μέχρι τις 11.06.2015 (άρθρο 19§4).

Μετά από την απόφαση μη επανασύστασης από το Δημοτικό Συμβούλιο δίνεται στους πρώην Δημοτικούς Αστυνομικούς που είχαν εξαιρεθεί της διαθεσιμότητας στις 23.09.2013 μια πληθώρα επιλογών (άρθρο 19§3, περίπτωση β' του ν. 4325/2015).

Έτσι λοιπόν, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10ημέρου, από τη δημοσιοποίηση σε ΦΕΚ της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για μη-επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο, οι ενδιαφερόμενοι έχουν συνδυαστικά όλες τις επιλογές όσων επιστρέφουν στους Δήμους από την ΕΛ.ΑΣ. αλλά και τις επιλογές των «διαθέσιμων».
ΔΗΛΑΔΗ: Δυνατότητα εκ νέου τοποθέτησης σε Υπηρεσία του Δήμου με βάση τα τυπικά τους προσόντα (μπορεί να είναι και διαφορετική από τη θέση που είχαν προηγουμένως)
Δυνατότητα παραμονής/επιστροφής στις θέσεις που κατείχαν προ αιτήσεώς τους για επιστροφή στη Δημοτική Αστυνομία που δεν επανασυστήθηκε.

Αίτηση για κατάληψη θέσης που προβλέπεται από τις περιπτώσεις β', γ' και δ' του άρθρου 19§2 του ν. 4325/2015, δηλαδή προσωποπαγή θέση στο ΥΠ.ΕΣ. στη διάθεση του Υπουργού, προσωποπαγή θέση στο ΥΠ.ΕΣ. ή σε εποπτευόμενους Φορείς, ή τέλος σε συνιστώμενη θέση προσωπικού που υπάγεται στις αρμοδιότητες του ΥΠ.ΕΣ. για θέματα Μεταναστευτικής Πολιτικής.
Σε επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας προχώρησαν με απόφαση τα Δημοτικά Συμβούλια των παρακάτω Δήμων: Νέας Ιωνίας, Βέροιας, Κεφαλλονίας, Ιερά Πόλη του Μεσολογγίου, Βόλος, Κοζάνη, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Τρικκαίων, Καλαμπάκας, Αχαρνών, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Λαρισαίων, Πυλαίας-Χορτιάτη Θεσ/νίκης, Καλαμάτας.
Ενώ ο Δήμος Αγίου Δημητρίου πρωτοπορεί και ενημερώνει με φυλλάδια τους οδηγούς - δημότες του, για την επανασύσταση της Δημοτικής του Αστυνομίας, ζητώντας την συνεργασία τους.

Τη ΜΗ επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας αποφάσισαν τα Δημοτικά Συμβούλια: Ναυπλιέων, Κομοτηνής, Σερβίων-Βελβεντού, Περιστερίου, ‬Μεταμόρφωσης, Ωραιόκαστρου.

Λύσεις άλλων Δήμων που θα μπορούσε να εφαρμόσει η Νέα Σμύρνη:

Στον Δήμο Χαϊδαρίου μόνο δύο Δημοτικοί Αστυνομικοί επέστρεψαν. Έτσι η Δημοτική Αρχή αντί να ξαναφτιάξει Δημοτική Αστυνομία συστήνει ένα «υβριδικό» Σώμα, δηλαδή μια τύποις Δημοτική Αστυνομία με υπαλλήλους γραφείου. Οι δύο εργαζόμενες θα επανέλθουν στο Δήμο σε διοικητικές θέσεις, εφαρμόζοντας ειδική παράγραφο του Νόμου. Ακολούθως, ο Δήμος θα συστήσει μια ομάδα ή επιτροπή, που θα λειτουργήσει σαν Δημοτική Αστυνομία, όπως περιγράφονται στο νόμο οι αρμοδιότητές της.

Επίσης στον Δήμο Ναυπακτίας υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για επαναφορά των έξι πρώην Δημοτικών Αστυνομικών ως διοικητικοί υπάλληλοι με ελεγκτικά καθήκοντα.

Αδυναμία επάνδρωσης στην Δημοτική Αστυνομία και στον Δήμο Σερρών καθώς μετά την παρέλευση των προθεσμιών μόνο δυο υπέβαλαν αίτηση για να επανέλθουν στην δημοτική αστυνομία του Δήμου Σερρών. Πράγμα που εκ των πραγμάτων καθιστά αδύνατη την επαναλειτουργία της υπηρεσίας.

Είναι προφανές κύριε Δήμαρχε πως ο ένας υπάλληλος που επέστρεψε στη Νέα Σμύρνη δεν επαρκεί για να αναλάβει το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Υπηρεσίας. Ο Δήμος Νέας Σμύρνης μπορεί μεν να μην προχωρήσει στην επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας αλλά παρέχεται η δυνατότητα στο Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του να καθορίσει τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με την εύρυθμη λειτουργία της πόλης (κατάληψη πεζοδρομίων, εφαρμογή κανονιστικών αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κ.λπ.) και που θα ασκούνται από τον εν λόγω υπάλληλο σε συνεργασία με υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δημοτικών Προσόδων.

Αυτό το οποίο θεωρώ μη σωστό από την μεριά σας είναι η ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ του σώματος στην προηγούμενη συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 11/6/15 καθώς βρισκόμασταν ΑΚΡΙΒΩΣ στον ένα μήνα μετά την ημερομηνία εφαρμογής του συγκεκριμένου Νόμου, και όχι μόνο αυτό αλλά σήμερα 14/7/15 δύο μήνες μετά εξακολουθεί το σώμα να μην έχει συνεδριάσει για το ζήτημα αυτό ενώ ο ένας και μοναδικός μας πλέον Δημοτικός Αστυνομικός έχει ξεκινήσει να ασκεί τα καθήκοντα του γύρω από την κεντρική πλατεία της πόλης μας!

Λυπάμαι που για ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ η πολιτική του ΦΑΙΝΕΣΘΕ και της εικόνας μιας πλατείας βιτρίνας η οποία εξακολουθεί να αποτελεί το μοναδικό σας ενδιαφέρον, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες γειτονιές της πόλης μας, κάποιες εκ των οποίων είναι εντελώς παρατημένες...

Δεν νοείται αυτόν τον ένα και μοναδικό Δημοτικό Αστυνομικό σας να τον έχετε με την στολή της Δημοτικής Αστυνομίας να κυκλοφορεί στην πλατεία για να δείχνουμε ως Δήμος στους περαστικούς πως έχουμε ΞΑΝΑ Δημοτική Αστυνομία όταν σε άλλους Δήμους με δύο άτομα να έχουν επιστρέψει οι εκεί Δήμαρχοι σκέφτηκαν με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών τους και τοποθετήθηκαν τα άτομα αυτά σε θέσεις διοικητικές...

Όπως και να έχει το θέμα εκτιμώ πως οφείλεται να το φέρεται ΑΜΕΣΑ προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο καθώς αφορά ζήτημα ζωτικής λειτουργίας υπηρεσίας του Δήμου μας...

Δημήτρης Πανταζής
Δημοτικός Σύμβουλος στην Δημοτική Παράταξη "Συμμαχία Πολιτών για την Νέα Σμύρνη"

1 σχόλιο:

  1. Να και κάποιος που δεν ήρθε από τον Άρη...
    (υ.γ. στο Μεσολλόγι "γύρισαν" 3 από τους 15 του 2013 και 10 πιθανούς του 2015...Πιθανώς για το φαίνεσθαι ο δήμος εκεί έκανε δ.α., πιθανώς και για να εξαναγκάσει στη διάθεση όλους τους υπόλοιπους που ερχόμασταν από μακριά και έτσι να εξοικονομήσει χρήμα,πιθανώς γιατί φοβόταν μη διαταραχθεί η "ισορροπία της ασχετοσύνης" στα γραφεία του και ακόμη μήπως τελικά δεν παίρναμε τη μετάταξη που θέλαμε για τα μέρη μας και τελικά να αναγκαζόνταν να "ταίσουν από τα λεφτά του ντόπιου ΚΑΙ εμάς τους ξένους")

    ΑπάντησηΔιαγραφή