Δευτέρα, 2 Ιουνίου 2014

Απάντηση ΥΔιΜΗΔ στην Ερώτηση 5 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις υπολειπόμενες ημέρες αδείας των υπό μετάταξη δημοτικών αστυνομικών στους νέους φορείς

Θυμηθείτε την Ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ κ.κ. Χαράς Καφαντάρη, Νίκου Βούτση, Αλέξη Μητρόπουλου, Δημήτρη Στρατούλη και Δημήτρη Τσουκαλά εδώ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
& ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αθήνα, 29 Μαίου 2014
Αρ.Πρωτ. ΤΚΕ/Φ1/13511

Σε απάντηση της 8097/8.5.2014 Ερώτησης, που κατέθεσαν στη Βουλή οι ανωτέρω βουλευτές, με θέμα: «Υπολειπόμενες ημέρες αδείας του μεταφερόμενου προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας σε άλλους φορείς», σας διευκρινίζουμε ότι:

Με τις διατάξεις του άρθρου 81 παρ. 1 του ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις» από την 23η.9.2013 καταργούνται στους δήμους οι θέσεις του κλάδου ΠΕ Δημοτικής Αστυνομίας, ΤΕ Δημοτικής Αστυνομίας ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι των οποίων οι θέσεις καταργούνται, και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει.

Η θέση των υπαλλήλων σε καθεστώς κινητικότητας, όπως και οι πάσης φύσεως συνέπειες της ως άνω υπηρεσιακής μεταβολής, (αποδοχές, δυνατότητα για μετάταξη ή προσωρινή μετακίνηση κ. λ. π.), επέρχονται ως αυτοδίκαιη συνέπεια της κατάργησης της θέσης τους και ο ίδιος ο νόμος ορίζει ρητά τις εντεύθεν συνέπειες.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, για όσους υπαλλήλους της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας για τους οποίους δημοσιεύθηκε ήδη στο ΦΕΚ η απόφαση της μεταφοράς τους σε Καταστήματα Κράτησης, μεταφέρουν στη νέα τους θέση στο ακέραιο τα δικαιώματα που είχαν έως την 23η Σεπτεμβρίου 2013, ημερομηνία που αυτοδίκαια τέθηκαν σε καθεστώς κινητικότητας λόγω κατάργησης της θέσης τους, όπως μέρες μη ληφθείσας κανονικής άδειας λόγω υπηρεσιακών αναγκών, όπως προκύπτει από τον υπηρεσιακό φάκελο ενός εκάστου.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από 23/09/2013 έως την ημερομηνία τοποθέτησής τους οι εν λόγω υπάλληλοι δεν παρείχαν εργασία, η άδεια για το τρέχον έτος, ήτοι το 2014, θα υπολογιστεί αναλογικά με βάση τις εργάσιμες μέρες από την ανάληψη υπηρεσίας στο νέο φορέα, ήτοι δύο μέρες για κάθε μήνα υπηρεσίας η οποία δύναται να χορηγηθεί σωρευτικά.

Προς αποφυγή αυθαίρετων ερμηνειών επί του ανωτέρω ζητήματος, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης έχει ήδη εκδώσει την υπ'αριθμ. ΔΙΠΙΔΔ/Β1.1/499/21017/26.7.13 σχετική με το θέμα εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΧ-ΚΥΕ).

Ο Υπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης

Πηγή: Βουλή των Ελλήνων

Σχόλιο: Όπως ήταν αναμενόμενο, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αντιμετωπίζει με ενιαίο τρόπο την κινητικότητα και εφαρμόζει την ήδη εκδοθείσα από 26 Ιουλίου 2013 εγκύκλιο ασχέτως του φορέα υποδοχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου