Κυριακή, 2 Σεπτεμβρίου 2012

Τροποποίηση της επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα»

Η Ε.Κ.Ε.Δ.Α.σας ενημερώνει ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου που τροποποιεί την επιτροπή της Π.Υ.Σ. 33/2006, που ως γνωστό, έχει τον τελικό λόγο για την έγκριση των διορισμών και των μετατάξεων στο δημόσιο.

Πρόκειται για την Π.Υ.Σ. 28/2012 (ΦΕΚ Α' 161/13.7.12), σύμφωνα με την οποία η τετραμελής επιτροπή -που ήδη είχε γίνει τριμελής με την Π.Υ.Σ. 17/2012- γίνεται τελικά διμελής και αποτελείται μόνο από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και τον Υπουργό Οικονομικών. Αυτό πρακτικά σημαίνει την επιτάχυνση της διαδικασίας έγκρισης των διορισμών και των μετατάξεων, αφού θα απαιτούνται στο εξής λιγότερες υπογραφές.

Σύμφωνα με τη σχετική πράξη:

Η παράγραφος 1 του άρθρου 2 της 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 6/2010 (Α΄ 25) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Συνιστάται Επιτροπή, που αποτελείται από τους Υπουργούς: α) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Οικονομικών. Η Επιτροπή είναι αποκλειστικά αρμόδια για τη χορήγηση της έγκρισης της επόμενης παραγράφου
».

Δείτε τη σχετική απόφαση:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου