Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Νέα αντιεγκληματική πολιτική με σχέδιο 20 δράσεων - Επαναφορά Δημοτικών Αστυνομικών στους ΟΤΑ προαναγγέλει ο Γ. Πανούσης


Το σχέδιο νόμου  που εκπονήθηκε προβλέπει την επαναφορά των Δημοτικών Αστυνομικών στους ΟΤΑ και σε άλλες υπηρεσίες.Ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Γιάννης Πανούσης, σε συνέχεια της τακτικής του για συνεχή ενημέρωση των ΜΜΕ και της κοινής γνώμης, εξέδωσε μακροσκελή ανακοίνωση σχετικά με τις αρχές και τους στόχους της αντεγκληματικής πολιτικής που ακολουθείται στο τομέα του.

Η ανακοίνωση εστιάζει σε 20 διαφορετικούς τομείς δράσης, όπως οι κινητές αστυνομικές μονάδες, ο θεσμός του αστυνομικού της γειτονιάς, αλλά και η ανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας.

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση

«Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντά μου επιδίωξα την τακτική και συνεχή ενημέρωση των Μ.Μ.Ε. και της κοινής γνώμης για τις δράσεις και τους στόχους του Υπουργείου στα ζητήματα αντεγκληματικής πολιτικής, όπως έγινε και με τις προηγούμενες ανακοινώσεις μου την 03, 10, και 17 Μαρτίου. Θεωρώ ότι η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη για την ποιοτικότερη λειτουργία της Δημοκρατίας.

Στο Υπουργείο προχωρήσαμε σε δράσεις, που υπηρετούν το στόχο μιας συμμετοχικής αντεγκληματικής πολιτικής, η οποία στηρίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και διαρκή επικοινωνία μεταξύ της Αστυνομίας και των πολιτών.

Ειδικότερα, οι δράσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Κινητές Αστυνομικές Μονάδες

Εκπονήθηκε και τίθεται άμεσα σε εφαρμογή ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο, με το οποίο θα τεθούν σε πιλοτική λειτουργία τέσσερα (4) οχήματα της Ελληνικής Αστυνομίας, ως Κινητές Αστυνομικές Μονάδες, στην Αρκαδία, την Εύβοια, τα Ιωάννινα και τις Σέρρες. Οι Μονάδες αυτές θα μεταβαίνουν σε προγραμματισμένο χρόνο, σε απομακρυσμένες περιοχές και με τον διαθέσιμο τεχνολογικό τους εξοπλισμό θα είναι σε θέση να παρέχουν επιτόπιες υπηρεσίες στους πολίτες.

2. Σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας με Περιφέρεια Αττικής

Εκπονήθηκε Σχέδιο Προγραμματικής Συμφωνίας του Υπουργείου μας με την Περιφέρεια Αττικής. Το Σχέδιο προωθεί τη συνεργασία σε δύο βασικούς άξονες δράσης: α) στην ασφάλεια και στην προστασία των πολιτών, των εγκαταστάσεων και των δράσεων της Περιφέρειας και β) στην πολιτική προστασία και στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών. Η χρονική διάρκεια της Προγραμματικής Συμφωνίας είναι 4 έτη. Ανατέθηκε στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, ο από κοινού προγραμματισμός, σχεδιασμός και υλοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτούμενων δράσεων.

3. Εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Αστυνόμευσης για το κέντρο της Αθήνας.

4. Εκπονήθηκε σε συνεργασία με τους τοπικούς Δήμους Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Αστυνόμευσης για το σύνολο των περιοχών της Δυτικής Αττικής.

5. Εκπονήθηκε και υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής Ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για το Πεδίον του Άρεως.

6. Προωθείται η επικαιροποίηση της συνεργασίας της Ελληνικής Αστυνομίας με το «Χαμόγελο του Παιδιού».

7. Δημοτική Αστυνομία

Σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και τη σύμφωνη γνώμη της Κ.Ε.Δ.Ε. εκπονήθηκε διάταξη Νόμου με την οποία προβλέπεται ουσιαστικά η ανασύσταση του θεσμού της Δημοτικής Αστυνομίας, με ταυτόχρονη επαναφορά των Δημοτικών Αστυνομικών στους Ο.Τ.Α. αλλά και άλλες υπηρεσίες (όπως αυτές του Ασύλου κ.λπ.).

8. Η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων, στην Ελληνική Αστυνομία.

Προς την κατεύθυνση της περαιτέρω βελτίωσης των Σχέσεων Κράτους-Πολίτη, σχεδιάστηκε και υλοποιείται, μεταξύ των άλλων δράσεων και πρωτοβουλιών, η Ώρα του Πολίτη, των Φορέων και των Κοινωνικών Εταίρων, στην Ελληνική Αστυνομία. Στόχος είναι η εγκαθίδρυση ενός σταθερού πλαισίου ανοικτής επικοινωνίας των πολιτών με τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας και ειδικότερα με τα Αστυνομικά Τμήματα, τα οποία αποτελούν το βασικό κύτταρο του Αστυνομικού Οργανισμού.

Συγκεκριμένα, καθιερώνεται, πιλοτικά κατ' αρχήν, σε συγκεκριμένες Υπηρεσίες Αττικής, Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας και κατόπιν αξιολόγησης των σχετικών αποτελεσμάτων με την παρέλευση διμήνου, σε όλη την επικράτεια, μία ημέρα ανά δεκαπενθήμερο, κατά την οποία και επί ένα δίωρο, οι διοικητές των Αστυνομικών Τμημάτων θα δέχονται πολίτες, φορείς και κοινωνικούς εταίρους.

Στο πλαίσιο της άμεσης αυτής διαπροσωπικής επικοινωνίας θα έχουν την ευκαιρία να διατυπώσουν σκέψεις, προτάσεις, επισημάνσεις και γενικά να εκφέρουν τις απόψεις τους και να συζητούν για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, που απασχολούν την τοπική τους κοινωνία, διαμορφώνοντας με τον τρόπο αυτό μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης.

9. Ενισχύεται η Υπηρεσία Καταπολέμησης της Εμπορίας Ανθρώπων (anti-trafficking), ώστε σε συνεργασία με τον Εθνικό Εισηγητή κ. Ηρ. Μοσκώφ και άλλους συναρμόδιους φορείς να καταρτισθεί και να εφαρμοσθεί ένα περισσότερο αποτελεσματικό σχέδιο δράσης, 2015-2019.

10. Αναμένονται οι εισηγήσεις από τις τρεις Νομικές Σχολές (Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Κομοτηνής) και από ειδικούς επιστήμονες, σχετικά με την αναγκαιότητα Ίδρυσης Δικαστικής Αστυνομίας (ν. 2145/93). Το Υπουργείο Δικαιοσύνης θα καταθέσει δική του άποψη ώστε να προβούμε σε σύνθεση (προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση).

11. Ρύθμιση καίριων ζητημάτων Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκρότηση Ειδικών Επιτροπών.

Με πρωτοβουλία του Υπουργείου συγκροτήθηκαν Ειδικές Επιτροπές, από Καθηγητές Πανεπιστημίων και εκπροσώπους Φορέων, για την εξέταση και τη διαχείριση συγκεκριμένων ζητημάτων, τα οποία αφορούν στην αναβάθμιση του ρόλου και της αποτελεσματικότητας της Ελληνικής Αστυνομίας και στην εκπλήρωση της αποστολής της.

Ειδικότερα, συγκροτήθηκαν και συνεδρίασαν οι ακόλουθες Ειδικές Επιτροπές:

· για τη βελτίωση του ρόλου και του έργου των Τοπικών Συμβουλίων Πρόληψης Παραβατικότητας,
· για τη βελτίωση του ρόλου και του έργου του Αστυνομικού της Γειτονιάς,
· για την αναβάθμιση και τον ουσιαστικό εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης των αστυνομικών,
· για τη συμβολή της Ελληνικής Αστυνομίας στη διαχείριση - αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας, και
· για την Ίδρυση Ινστιτούτου Αντεγκληματικής Πολιτικής.

12. Παράταση Προθεσμίας για ένταξη Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. σε Ε.Τ.Ε.Α.

Με την παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4320/2015 (α΄ 29/19-3-2015) παρατείνονται έως 30-6-2015 οι προβλεπόμενες στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 119 του ν. 4316/2014 προθεσμίες, προκειμένου κατά το χρονικό αυτό διάστημα να εξεταστεί και να αντιμετωπιστεί κατά τρόπο λυσιτελή το θέμα του ασφαλιστικού φορέα των εργαζομένων στα Σώματα Ασφαλείας.

13. Έγινε η προκήρυξη για στελέχωση του Γραφείου Αυθαιρεσίας, για την εξασφάλιση της ταχείας και αποτελεσματικής διερεύνησης καταγγελιών σε βάρος στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και η εξάλειψη κάθε υπόνοιας για συγκάλυψη αυτών, στο πλαίσιο της κακώς εννοούμενης συναδελφικής αλληλεγγύης.

14. Διορίσθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) στο οποίο συμμετέχουν Καθηγητές Πανεπιστημίων.

15. Έγινε δεκτή πρόταση προς το Πάντειο Πανεπιστήμιο για Ίδρυση Πανεπιστημιακού Τμήματος Εγκληματολογίας και Αντεγκληματικής Πολιτικής.

16. Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία αξιοποίησης του Αρχείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Ήδη Καθηγητής/Αντιπρύτανης, κατόπιν πρόσκλησής μου, έχει καταθέσει σχετική εισήγηση.

17. Εστάλησαν ερωτήματα σε Πρυτανικές Αρχές για τα δικά τους μέτρα περιφρούρησης των Ιδρυμάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

18. Προωθείται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην αστυνόμευση σεσχέση με την κακοποίηση των ζώων.

19. Διορίσθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού Κέντρου της Αστυνομίας (ΠΟ.ΚΕ.Α.) που εκκρεμούσε από το 2008.

20. Καταβάλλονται προσπάθειες ανανέωσης του στόλου των οχημάτων της Ελληνικής Αστυνομίας και ενίσχυσης των Περιφερειακών Διευθύνσεων.

Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε κάθε περίπτωση, διαφυλάττει τη νομιμότητα και το Κράτος Δικαίου, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών. Ωστόσο, θα επαναλάβω ότι η Ελληνική Αστυνομία δεν είναι αρμόδια για να επιλύει πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα, που διαρκούν εδώ και 40 χρόνια. Απαιτείται συλλογική διαχείρισή τους από όλους τους αρμόδιους Φορείς και τις πολιτικές δυνάμεις.

Θεωρώ ότι όλοι θα συμβάλλουν θετικά στο αναγκαίο για την κοινωνία εγχείρημα της συλλογικής αναδιάρθρωσης και αναβάθμισης του θεσμού της Ελληνικής Αστυνομίας και της συμφιλίωσής της με τους πολίτες».

9 σχόλια:

 1. ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ Δ.Α. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (Δ.Α.-ΥΠ.ΕΣ.-ΑΣΥΛΟ) ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 3500+. ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΜΕΝΕΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΝΑ ΜΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ Δ.Α.-ΥΠΕΣ-ΑΣΥΛΟ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Συνάδελφε, έχεις ένα δίκαιο αίτημα που το μπλέκεις με άλλα που δεν θα υλοποιηθούν για τον όποιο λόγο. Αυτό αποτελεί λάθος χειρισμό, και δυστυχώς πολλά άτομα με δίκαια αιτήματα εισχώρησαν σε μια χαμένη εξαρχής διεκδίκηση. Μπορείς να κατηγορείς την Αριστερά αν θες, ή μπορείς να κάνεις την αυτοκριτική σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Δηλ ΕΚΕΔΑ, δεν υπάρχει καμια ελπίδα για δυνατότητα επιλογής στον τόπο συμφερόντων????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν το γνωρίζουμε συνάδελφε, οι δικές μας παρεμβάσεις σε αυτό το πλαίσιο κινούνται, αλλά έχει γίνει μεγάλη ζημιά λόγω «πρωτοβουλιών» συναδέλφων...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτπκριτικη ως προς τι βρε συναδελφε Εκεδα;Που κατεβαιναμε 3500 ενωμενοι κ μετα φωναζα για τα φωτογραφικα μορια κ τις αδικες εξαιρεσεις;Να ελεγα στη συζυγο μου,μην εξαιρεισαι-χαρισε τη δουλεια σου κ οταν ερθει ο συριζα θα σε ξαναπαρει;χαρισα εγω τη δικη μου εξαλλου,βλεποντας την αδικη μοριοδοτηση ειδικα για γυναικες...Διαλεγω επιτηδες αστυνομια,ασχετα αν ποτε δεν ηθελα να γινω.αλλιως θα ειχα 20 χρονια ως αξιωματικος...Και πανω που βρεθηκα επιτελους σπιτι μου μετα απο 10 χρονια παλευοντας για συνυπηρετηση με ενστολο,ερχεται ο κατρουγκαλος κ ο βουτσης με τον πανουση κ μου διαλυουν τη ζωη ξανα για να βολεψουν τα κομματοσκυλα που περισσεψαν απο νδ-πασοκ-δημαρ-λαος κ χα...Αυτη την αριστερα ονειρευονταν οι ανταρτες του ελ.ας;δε νομιζω,γιατι τοτε κ οι σημερινοι μας αναρχικοι πρεπει να γνωριζουν σπ εξω τον μπακουνιν κ ολα τα απαντα της αναρχιας...Ειπαμε ειμαστε στη χωρα του ο,τι δηλωσεις,αλλα δεν ειμαστε ολοι ετσι...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Η αναφορά Γιώργο αφορά σε στήριξη σε κινήσεις που στο κάτω-κάτω του μυαλού τους έχουν την ένταξη στην ΕΛ.ΑΣ. από την πίσω πόρτα από τους γνωστούς υπονομευτές της υπηρεσίας. Αν στους 420 οι 200 εισχώρησαν στην ομάδα όχι επειδή ήθελαν να παραμείνουν στην ΕΛ.ΑΣ. (και πολύ περισσότερο να ενσωματωθούν), αλλά απλά για να παραμείνουν στον τόπο συμφερόντων τους, έκαναν λάθος επιλογή. Το αίτημα έπρεπε να είναι παραμονή στη Δημοτική Αστυνομία του Δήμου συμφερόντων, καθώς οι «εκπρόσωποι» της ομάδας έχουν τη δική τους ατζέντα και αυτό το αίτημα έχει καπελωθεί. Δεν είναι θέμα αριστεράς ή δεξιάς. Νομίζω καταλαβαινόμαστε. Αν πάλι δεν σε αφορά η στήριξη σε τέτοιες κινήσεις, τότε γράψε λάθος για τη λέξη αυτοκριτική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συναδελφε, νομιζω όλοι θα ηταν ικανοποιημένοι με την επιλογή στον δήμο συμφεροντων.....είναι ευχής έργου να συμβεί κάτι τέτοιο!!!!! Και οι εκπρόσωποι μας σε αυτό το κομματι θα πρεπει να εστιάσουν!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. ΔΕΝ ΕΧΩ ΦΑΤΣΟΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΩ ΣΕ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΟΜΑΔΑ, ΟΥΤΕ ΠΟΤΕ ΣΥΜΦΩΝΟΥΣΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΣΔΑΙΟΥΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΟΠΛΑ,ΠΑΛΑΣΚΕΣ, ΜΠΑΖΟΥΚΑΣ, ΕΘΝΟΣΗΜΟ ΣΤΗ ΣΤΟΛΗ, ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΑΙ ΔΕΞΙ ΧΕΡΙ Κ ΠΟΔΙ. ΤΟΥΣ ΑΚΟΥΩ ΟΛΟΥΣ ΟΜΩΣ Κ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΩΣΤΑ (Η ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ) ΔΕΝ ΛΕΩ ΟΧΙ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΑΛΛΕΓΚΡΟ ΝΑ ΕΣΤΙΑΣΟΥΜΕ Κ ΣΤΟ ΝΑ ΔΟΘΕΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ (ΤΟΠΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΘΕΝΤΕΣ, ΙΔΙΩΣ ΟΣΟΥΣ Κ ΟΣΕΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ Κ ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Η ΣΥΝΥΠΗΡΕΤΗΣΗ...

  ΑπάντησηΔιαγραφή